Verre verwanten van Jeltje van Nieuwenhoven en Koppe Koppeschaar

In de zevende aflevering van de tweede reeks Verre Verwanten zijn politica Jeltje van Nieuwenhoven en Koppe Koppeschaar te gast. Hun afstamming is uitgezocht door het Centraal Bureau voor Genealogie en staat centraal in dit programma.

Uitzending: wo. 15 februari 2005 22:20 - 23:05 uur Ned. 1
Herhaling: do 16  februari 2005 15.20-16.05 uur Ned. 1


Jeltje van Nieuwenhoven De eerste vraag in deze aflevering van Verre Verwanten gaat over het voorgeslacht van Jeltje van Nieuwenhoven. In de tijd van haar grootmoeder, Jeltje Menger, waren er nog mensen die in plaggenhutten woonden. De eerste vraag gaat dan ook daar over.

De tweede vraag gaat over een voorouder van Koppe Koppeschaar. We gaan naar zijn overgrootvader, aan de andere kant van de wereld. Op Java wordt Paul Frederik Lodewijk Koppeschaar geboren en hij wordt later chemicus op een suikerplantage op Soerakarta. De vraag in de studio gaat over de suikerplantages van Indonesie, Lodewijk Wagenaar van het Amsterdam Historisch Museum geeft uitleg.

Terug in de lijn van Jeltje van Nieuwenhoven, verder terug in de 19e eeuw, naar Vroukjen Gerhardus Jonkman. In het begin van de 19e eeuw was er nog geen fiets in Nederland te bekennen, maar daar kwam al snel verandering in. Verslaggeefster Isolde Hallensleben vertelt over de ontwikkeling van de fiets en waagt een ritje op de hoge bi.

Koppe KoppeschaarWe gaan verder in de stamboom van Koppe Koppeschaar, zes generaties terug, en belanden bij Clara Cornelia Hoefman. Zij trouwt met een lakenverver uit Leiden. Over verven met natuurlijke verfstoffen gaat de volgende vraag en Piet Kempenaar, Molenaar Verfmolen op ‘De Kat’ geeft een demonstratie en uitleg.

Weer in de lijn van Jeltje van Nieuwenhoven komen we in de 17e eeuw terecht, midden in de Kleine Ijstijd, bij Janke Gerhardus Samplonius. Monique Somers, van het KNMI geeft uitleg over het weer in vroeger tijden.

Ten slotte gaan we naar een verre voorouder van Koppe Koppeschaar, Paulus Vermeulen. In de 17e eeuw is hij broodweger in Haarlem en Isolde Hallensleben ging op zoek naar broden voor speciale gelegenheden en de historische achtergrond daarvan.

Aan het einde van Verre Verwanten krijgen Koppe Koppeschaar en Jeltje van Nieuwenhoven clous over wie hun voorvaders waren. Die van Jeltje van Nieuwenhoven, Johannes Samplonius was dominee in het Friese Frensjer. En de Verre Verwant van Koppe Koppeschaar, dat is iemand die we allemaal kennen, een Grote Bekende uit de Nederlandse geschiedenis! Hun afstammingsreeksen staan hieronder.


oprichting kadaster

1828 - Het Nederlandse Kadaster wordt officieel opgericht door een decreet van Napoleon. Het kadaster legt op kaarten en in registers exact vast wie eigenaar is van de grond in Nederland. Dit register is door iedereen te raadplegen. Voor Napoleon was het vooral een middel om op rechtvaardige wijze grondbelasting te kunnen heffen.

Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...