Afstammingsreeks van Kenau Simonsdochter Hasselaer - Hanny Veraa

De verste verwant van Hanny Veraa werd in 1526 geboren.

I. Kenau Simonsdr. (Hasselaer), geb. 1526, overl. meevarend op het haar toebehorend vrachtschip, waarschijnlijk op zee tussen 23 en 25 okt. 1588, dr. van Symon Gerritszoon en  Guerte Coenendr Hasselaer, tr. 1544 Nanning Gerbrantsz (Borst), scheepsbouwer, wonend in de Spaernwouderstraet te Haarlem, overl. ald. tussen 29 jan. en 23 april 1562, zoon van Gerbrant Maertsz en N.N.

Uit dit huwelijk ondermeer

II. Gerbrand Nanningsz (Borst) geb. 1555, scheepsbouwer te Haarlem, overl. vóór 21 april 1603, otr. Delft 5 mei 1584 Soetje Jansdr. (Sincksteen), dr. van Jan Gillisz (Jelisz) en Maritgen Willemsdr.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Kenau Gerbrantsdr (Borst), geb. Haarlem ca. 1585, overl. tussen 14 april 1679 en 12 april 1680, tr. 1e 1617 Adriaen Ewoutsz Prins, korenkoper te Rotterdam, overl. ald. 3 febr. 1630, zoon van Eewout Willemsz en Anna Adriaensdr Wittert; tr. 2e Rotterdam 14 nov. 1634 Anthony Claesz van Aeck(er)en, weduwnaar van Leiden, brouwer te Rotterdam in “de drie Akers”.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

IV. Gerbrand Adriaensz Prins, begr. Rotterdam 2 aug. 1654, tr. Rotterdam  12 juli 1643 Maria Claesdr. de Jongh, geb. 1599, overl. [Rotterdam] 17 sept. 1674, dr. van Claes Claesz en Trijntje Jorisdr. Vlaming.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Catharina Prins, geb Rotterdam, overl. ald. 28 nov., begr. (Grote Kerk) 2 dec. 1702 tr. 1e Rotterdam 11 juni 1664 Mr. Johan(nes) van den Mierop, geb. Rotterdam 8 aug. 1641, brouwer ald. in de brouwerij “t Roode Ancker”, luitenant van de Rotterdamse schutterij 1669-1672, collecteur-weesverzorger in de remonstrantse kerk 1666 en 1667, overl. Rotterdam 16 sept., begr. 20 sept. 1679, tr. 2e Rotterdam 3 juli  1686 Daniel van der Heij, geb. Rotterdam 2 sept. 1635, koopman in pek en teer, begr. Rotterdam 17 dec. 1709, zoon van Dirck  en Aaltje Verhaven, weduwnaar van Alida Bogaer(t)s en van Maria van Kouwenhoven.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VI. Mr. Gerbrand van den Mierop, geb. Rotterdam 4 april, ged. ald. (remonstrant) 11 april 1666, advocaat ald., begr. Rotterdam 5  jan. 1708, tr. 1e  Rotterdam 15 mei 1686 Aletta van der Heij, ged. Rotterdam (remonstrant) 4 febr. 1663, overl. ald. 21 dec. 1693, dr. van Daniël en Alida Bogaer(t)s;  tr. 2e Rotterdam 27 sept. 1695 Martina Pédy, geb. Rotterdam 6 aug. 1662, overl. ald. 12 maart 1715, dr. van Willem en Johanna van der Laan (Lanen).

Uit het tweede huwelijk ondermeer:
 
VII. Johan van Mierop, geb. Rotterdam 23 juni, ged. ald. (remonstrant) 1 juli 1696,  schepen van Rotterdam, overl. Rotterdam 11 mei 1734, tr. 1e Rotterdam 3 okt. 1725 Margaretha Deynout, ged. Rotterdam (remonstrant) 23 sept. 1691, overl. ald. 30 okt. 1727, dr. Van Pieter en Katarina de Lange; tr. 2e Rotterdam 8 aug. 1731 Henrietta Magdalena Schenkenberg, ged. Rotterdam 10 jan. 1705, overl. ald. 8 jan. 1784, dr. van Johan Daniël en Anna Maria de Mey.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

VIII. Mr. Jo(h)an Gerbrand van Mierop, geb. Rotterdam 6 nov. 1733, schepen, burgemeester, tresorier en wethouder ald., overl. Rotterdam 1 dec. 1807, tr. 1e Rotterdam 18 juni 1755 Maria Sara le Petit, geb. Rotterdam 10 sept. 1732, overl. ald. 10 okt. 1771, dr. van Isaac en Regnera van der Heyde; tr. 2e Brielle 5 sept. 1773 Barbara Sara van Hoogwerff, ged. ald. 9 jan. 1733, overl. Rotterdam 23 jan. 1779, dr. van George en Johanna Hobma; tr. 3e Den Haag (Hoogduitse Kerk) 22 mei 1780 Albertha Anna Roelans, geb. ald. 24 nov., ged. (Nieuwe Kerk) 27 nov. 1740, overl. Rotterdam 8 jan. 1802, dr. van Mr. Frans Carel en Johanna Anthonia Mollerus; tr. 4e Utrecht 18 dec. 1803 Jacoba Maria Martens, geb. Utrecht. 26 juni 1747, overl. ald. 5 nov. 1827, dr. van Mr. Paul Engelbert en Susanna Gerarda van Halm.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

IX. Mr. Isaac Nicolaas Johan van Mierop, geb. Rotterdam 2 aug. 1764, advocaat, vanaf 1811 houthandelaar,  schepen van Schieland 1787, secretaris van het College van vredemakers, schout Ambacht Cool, lid Raad te Rotterdam,  overl. ald. (op zijn buitenverblijf aan de Schiekade) 17 juni 1835; tr. 1e Rotterdam 3 maart 1788 Cornelia Margaretha Wilhelmina van Cattenburch, geb. Rotterdam 10 juli 1768, overl. ald. 18 jan. 1820, dr. van Mr. Dirk Lodewijk en Wilhelmina Antonia van Erberfeld; tr. 2e Amsterdam 19 juli 1821 Constance Isabelle van der Muelen geb.  Zutphen 13 mei 1781, overl. Rotterdam 23 jan. 1851, dr. van Mr. Balthasar Jan Carel en Elisabeth Sophia Machteld van der Muelen.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

X. Marius Daniel van Mierop, geb. Rotterdam 30 april 1803, koopman (1825), mouter (1829) vrijwilliger in dienst in de strijd tegen de opstandige Belgen 1830-1832, Rijksontvanger der belastingen te  Drunen, overl. ald. 7 april 1860 (leefde in onmin met zijn vader),  tr. Rotterdam 16 febr. 1831 Petronella van Loon, ged. Rotterdam (rk) 22 juli 1804, overl. Waalwijk 10 febr. 1891, dr. van Cornelis en Elisabeth Wolters.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Henriette van Mierop, geb. Drunen 18 okt. 1843, overl. Waalwijk 8 febr. 1919, tr. Drunen 9 juni 1870  Cornelis Antonius Verwiel, geb. Waalwijk 25 maart 1836, broodbakker, overl. Waalwijk 13 juli 1909, zoon van Henricus en Johanna Catharina Verbunt.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Maria Petronella Cornelia Verwiel, geb. Waalwijk 17 febr. 1879, overl. ald. 11 aug. 1964, tr. Waalwijk 20 aug. 1918 Gerardus Petrus van Hulten, geb. Drunen 10 aug. 1876, gemeentebouwkundige, overl. Waalwijk 10 april 1939, zoon van Gerardus en Adriana Johanna Petronella van der Heijden.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Henriette Johanna Maria van Hulten, geb. Utrecht 3 mei 1922, kantoorbediende op distributiekantoor (bank), overl. Eindhoven 13 maart 1993, tr. Waalwijk 17 sept. 1952 Johannes Bartholomeus Antonius van Dommelen, geb. Beek en Donk 17 okt. 1919, chauffeur, later garagehouder, overl. Oirschot 21 juli 1973, zoon van Wilhelmus Mathias  en Cornelia Petronella van Hulten.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Johanna Josephina Maria van Dommelen, geb. Waalwijk 29 maart 1960, tr. 3 april 1981 P.A. Veraa

de stropdas in de ban

1998 - Tijdens een prijsuitreiking aan drie Afrikaanse modeontwerpers in het Paleis op de Dam spreekt prins Claus de ‘declaratie van Amsterdam’ uit. Hij doet de stropdas in de ban, knoopt zijn das los en gooit hem met een zwierig gebaar op het podium. Zijn voorbeeld wordt door veel mannen in de zaal gevolgd.

Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...