Afstammingsreeks van Roelof Janssen van Wolferen - Jochem van Gelder

De meest verre verwant van Jochem van Gelder overlijdt rond het jaar 1660. Zie voor meer stamboomgegevens ook de website van Willem van Wolferen: www.vulfara.nl.

I. Roelof Janssen van Wolferen,  zoon van Johan Henricks en Stijneke Jans, buurmeester, landbouwer, neemt de pacht over van zijn vader en broer nadat zij in 1632 overleden zijn, leent 1000 gulden uit aan de gouverneur van Nijmegen, bezit een hofstede in Beuningen, woont op de Kloosterhof in Weurt (samen meer dan 100  ha. bouwland), overl. ca. 1660, tr. Jenneke Dierix, dr. van Derck Janssen en NN

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Jan Roelofs van Wolferen, geb. ca. 1627, landbouwer, neemt pacht over van zijn vader, bezit land en pachtland in Weurt en Beuningen overl. 1694, tr. 1e Beuningen 12 juni 1647 Lysken Segers, weduwe van Cornelis Rutgers, otr. 2e Beuningen 1 nov. 1668 Jerefaas Willems aen gen Thorn, begr. Winssen 3 febr. 1729. dr. van Willem aen den Thorn en Jenneke.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

III. Willem Janssen van Wolferen, ged. Beuningen 23 mei 1686, [radmaker] overl. ca. 1730, tr. Beuningen 22 april 1719 Willemke van Kolck, j.d. van Winssen, begr. Doddendael 1 juni 1751, dr. van Arnt van den Colck en Aeltje Wanders.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Joannes (Jan) van Wolferen, ged. Doddendael (parochie Ewijk) (r.k.) 18 mei 1721, landbouwer, tabaksplanter, vestigt zich omstreeks zijn trouwdatum in Leeuwen, overl. ald. 1783, tr. 1e Puiflijk 5 febr. 1754 Maria Stevense Kooijmans, geb. Leeuwen tr. 2e Puiflijk (r.k.) 11 juli 1780 Joanna Otten de Vree, ged. Leeuwen 30 nov. 1749, dr. van Ot Jansen en Gijsberta Jansen (Stammen).

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

V. Stephanus (Steven) van Wolferen, geb. Leeuwen, ged. Puiflijk (r.k.) 19 jan. 1758, landbouwer (planter), overl. Leeuwen, gem. Wamel  15 maart 1837, tr. Puiflijk (r.k.) 1 mei 1784 Elisabeth van de Kamp, geb. Leeuwen ca. 1758, overl. Leeuwen, gem. Wamel 22 sept. 1835, plantster, dr. van Jacob Derks en Bernardina Lamers.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Maria van Wolferen, ged. Horssen (r.k.) 17 juli 1785 overl. Leeuwen, gem. Wamel 12 april 1827, tr. Leeuwen 22 jan. 1807 Corneli(u)s van Wel, geb. Leeuwen, ged. Puiflijk (r.k.)  16 april 1778, arbeider, overl. Wamel 4 maart 1865, zoon van Peter en Mechtildis van Oyen. Cornelis hertr. Wamel 9 febr. 1830 Margaretha van Thiem, ged. Wamel (r.k.) 18 aug. 1791, dr. van Theodorus en Johanna van Kruijsbergen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Mechtilda van Wel, geb. Leeuwen 9 maart 1820, arbeidster (1842), overl. Wamel 6 jan. 1902, tr. Wamel 13 april 1842 Johannes van Lent (Jan Jansen), geb. Leeuwen 7 dec. 1815, kleermaker, overl. Wamel 21 okt. 1870, zoon van Jan van Lent en Johanna van Kessel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Marinus  van Lent, geb. Leeuwen, gem. Wamel 17 aug. 1860, scheepstimmerman (1891), overl. Wamel 3 juni 1927, tr. Druten 11 juni 1891 Francisca Aalders, geb. Afferden, gem. Druten 15 maart 1864, overl. Wamel 8 maart 1923, dr. van Jan en Geertruida Heeregraven.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Johanna Mathilda van Lent, geb. Leeuwen, gem. Wamel 27 mei 1892, overl. Tiel 3 juli 1968, tr. Wamel  6 mei 1919 Gradus van Gelder, geb. Wamel 22 jan. 1893, mandenmaker (1919) fruitteler, overl. Amsterdam 11 okt. 1958, zoon van Theodorus en Geertruida Janssen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Jan van Gelder, geb. Wamel 17 okt. 1929, directeur timmerfabriek, tr. Wamel 5 nov. 1955 Christina Arnolda Maria de Kock, geb. Wamel 31 dec. 1932, overl. West Maas en Waal 11 juli 2002, dr. van Antonius Hendrikus en Adriana Maria Hol.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Joannes Willibrordus Adrianus (Jochem) van Gelder, geb. Tiel 23 mei 1963.

Nobelprijs voor de vrede

1938 - Het Internationale Bureau voor Uitgwekenen in Genčve krijgt de Nobelprijs voor de vrede. Hoofd van het bureau, F. Nansen, voerde een paspoort voor vluchtelingen in.

Ondertussen in de...

Republiek
Republiek
1600-1795
De periode van de statenbond of federatie van de zeven Noord-Nederlandse provinciën...