Jan Roelofs van Wolferen

Jan Roelofs van Wolferen, een voorvader van Jochem van Gelder, werd rond het jaar 1627 geboren en overleed in 1694.

We gaan terug naar de zeventiende eeuw, naar het jaar 1626. Jan Steen (1626-1679) en Jan Roelofs van Wolferen, de voorouder van Jochem van Gelder, zien ongeveer tegelijk het levenslicht. De één schildert de Boerenkermis, de ander bewerkt het Gelderse platteland. Het boerenleven is zwaar, maar als de oogst binnen is wordt de boerenkermis gehouden: tijd voor feest!

Isolde Hallensleben op het Openluchtmuseum Eindhoven

 Jan de Bruyn als Jannes de Goochelaar

Klik hier voor het filmpje over boerenkermissen. 

 

 

Jannes de goochelaar was te gast in het filmpje. Ga voor zijn website naar www.jannesdegoochelaar.nl.  

    De oorsprong van de kermis ligt ver voor de zeventiende eeuw en al in de Middeleeuwen was de kermis een populair volksvermaak. | Meer

    Markt en ker(k)mis zijn nauw met elkaar verbonden. Rondtrekkende marskramers en kooplieden ontmoetten elkaar rond de kerk.  | Meer

    Het schilderij van Jan Steen (1626-1679) Het snijden van de kei (ca. 1670) toont een kwakzalver die zijn kunsten laat zien. Om het verstand van de patiënt te verbeteren, werd een kei (het gezwel) uit het hoofd van de klant verwijderd. | Meer

    Wrede spelletjes met dieren hoorden steevast tot de populaire kermisvermaken. Naast het gans-trekken was het kat-knuppelen één van de bekendste spelletjes. | Meer


fietstaxi's in de oorlog

1941 - Op last van de Duitse bezetter wordt voor alle bedrijfstakken een nieuwe, bindende vakantieregeling ingevoerd: zes betaalde vakantiedagen per jaar. Vanwege onderdelen- en benzineschaarste stond het wagenpark tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels ongebruikt langs de weg. In Den Haag werden fietstaxiís ingezet. Op het Buitenhof was voor deze karretjes een standplaats ingericht.

Relevante tijdvakken