Willem van Oranje, Willem de Zwijger, Vader des Vaderlands

Willem van Oranje, voorvader van Ron Pistoor, werd in 1533 in het Duitse Dillenburg geboren. Hij overleed op 10 juli 1584 te Delft.

Willem van Oranje. Prinsenhof Delft.Ron Pistoor is een Verre Verwant van Vader des Vaderlands Willem van Oranje. Zie hier hoe Ron op zoek ging naar zijn Verre Verwant.

Willem van Oranje werd in 1533 als Willem van Nassau geboren in een Luthers geslacht in het Duitse Dillenburg. Op zijn elfde werd hij naar Brussel gestuurd om aan het hof van de landvoogdes Maria van Hongarije als goed katholiek te worden opgevoed. Door een erfenis en handige huwelijken verwierf hij de titel prins van Oranje en werd hij een rijk man.Ron Pistoor

Hij werd protégé van keizer Karel V (1500-1558) en kreeg in 1559 de functie stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht. Maar gunsteling Willem ontpopte zich tot leider van het adellijke verzet en was vurig voorstander van meer godsdienstvrijheid in de Nederlanden.

Nadat hij zich bekeerd had tot het protestantisme leidde hij de opstand tegen de Katholieke (Spaanse) machthebbers. Onder zijn leiding kwam er eenheid in de gewesten van de Nederlanden. Filips II (1527-1598), de zoon van keizer Karel V, zette vervolgens een prijs op hoofd van Willem van Oranje, zijn grootste tegenstander. Willem was nu vogelvrij en nadat hij een aanslag in Antwerpen overleefde, werd hij op tien juli 1584 in Delft door Balthasar Gerards doodgeschoten. 

De moed van Oranje leverde hem al tijdens zijn leven de eretitel Vader des Vaderlands op. Hij stond aan de wieg van de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden en mag daarom met recht één van de belangrijkste personen uit de Nederlandse geschiedenis genoemd worden.

    Toen de Prins van Oranje op 10 juli 1584 aan tafel ging in het St. Agathaklooster, het huidige Prinsenhof in Delft om zijn middagmaal te gebruiken, kon hij nog niet vermoeden dat dit zijn laatste maaltijd zou worden. | Meer

    Het leven van Willem van Oranje begon in 1533 op slot Dillenburg in Duitsland waar hij werd geboren als oudste zoon van Willem van Nassau en Juliana van Stolberg. | Meer


onderwijzeressen

1896 - In Apeldoorn wordt de eerste (en enige) rijkskweekschool voor onderwijzeressen opgericht.

Relevante tijdvakken