Afstammingsreeks Nicolaes Tulp - Dirk Doude van Troostwijk

De verste verwant van Dirk Doude van Troostwijk werd in 1593 geboren.

I. Dr. Nicolaes (Claes Pietersz) Tulp, geb. Amsterdam 9 okt. 1593 en ged. ald. (Oude Kerk) 16 okt. 1593, ingeschreven als student medicijnen aan de Universteit te Leiden 19 febr. 1611,  gepromoveerd ald. 30 sept. 1614, medisch doctor,  raad 1622-1674, schepen 1622, burgemeester 1654,  ’56, ’66 en ’71, gecommitteerde raad 1663-1665 en 1673 tot 1674, commissaris van ’t Haarlemmer Zandpad, curator der Illustre school en scholarch der Latijnsche scholen 1666 te Amsterdam.

Overl. Den Haag 12 sept. en begr. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 18 sept. 1674, zoon van Pieter Dircksz en Gerritgen Dircksdr Poelenburch; tr. 1e Amsterdam 20 juni 1617 Eva van der Voech, geb. Den Haag 1593, overl. Amsterdam 3 maart 1628, dr. van Egbert en Catharina Reynst [Trijn Volckertsdr]; tr. 2e Amsterdam 15 okt. 1630 Margaretha de Vlaming van Oudtshoorn, geb. Amsterdam 24 maart 1598, overl. ald. 5 febr. 1678, dr. van Pieter Dircksz en Aefge de Wael.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Margaretha Tulp, geb. Amsterdam 15 dec. 1634, overl. ald. 19 aug. 1709, tr. Amsterdam 20 juli 1655 Jan Six, heer van Vromade (1666, door koop) en Wimmenum (1679, door koop), geb. Amsterdam 14 jan. 1618, commissaris 1656, schepen 1667, raad 1679 tot 1700 en burgemeester ald. 1691, overl. Amsterdam  28 mei 1700, zoon van Jean Six en Anna Pietersdr Wijmer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Mr. Jan Six, heer van Hillegom (1722, door koop) en Vromade, geb. Amsterdam 8 febr. 1668, commissaris 1691, raad 1701 tot ’48, schepen 1705 en herhaaldelijk burgemeester ald. tussen 1719 en ’48, meesterknaap van Holland en West-Friesland 1722, dijkgraaf van den Nieuwer-Amstel 1707, overl. Amsterdam. 8 jan. 1750;

tr. 1e 10 april ( otr. Amsterdam 14 maart) 1691 Agatha Decquer, geb. Amsterdam 29 juni,  ged. ald. (Westerkerk) 1 juli 1668 overl. Amsterdam  26 mei 1693, dr. van Henrick en Maria Jacoba van Bambeeck;

tr. 2e Amsterdam 10 maart 1705 Maria Calkoen, geb. Amsterdam 31 aug. 1674, overl. ald. 19 april 1728, kinderloos, dr. van Cornelis en Petronella Haack;

tr. 3e Amsterdam 21 okt. 1728 Anna Elisabeth van den Bempden, geb. Amsterdam 7 sept. 1695, overl. ald. 1 mei 1773, dr. van Mr. Jan en Esther Elisabeth Tulp.

Uit het derde huwelijk ondermeer:

IV. Mr. Jan Six, heer van Hillegom, Vromade en Wimmenum, geb. Amsterdam 14 aug. 1730, commissaris 1756, raad 1758 tot ’79 en schepen ald. 1760, meesterknaap Houtvesterij van Brederode 1761, heemraad van den Nieuwer-Amstel 1760, overl. Amsterdam 27 okt. 1779;
tr. 1e 22 juni 1751 Susanna Catharina Bors van Waveren, geb. Amsterdam 10 juli 1730, overl. ald.  11 sept. 1760, dr. van Mr. Gerard en Catharina Huyghens;
tr. 2e Amsterdam 4 juli 1762 Johanna Clifford, ged. Amsterdam (Nieuwe Kerk) 20 mei 1733, overl. ald. 20 juli 1797, dr. van George en Anna Sara Treschouw.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

V. Mr. Jan Six, heer van Hillegom, Vromade en Wimmenum, geb. Amsterdam 14 okt. 1756, commissaris 1777, schepen 1784, raad 1789- ’95 en wethouder ald. 1805, lid Wetgevend Lichaam, lid Amortisatie Syndicaat, overl. Wassenaar 2 juli 1827;
tr. 1e Amsterdam 23 sept. 1787 Johanna Maria Hop, geb. Den Haag 20 aug. 1769, overl. Amsterdam17 juli 1809,  dr. van Mr. Johannes en Maria Henriëtta van der Hoop en wed. van Mr. Pieter Hooft;
tr. 2e Amsterdam 6 okt. 1811 Anna Margaretha Cornelia van Gelé Twent, geb. Haarlem 20 febr. 1782, overl. Rijsenburg 27 sept. 1861, dr. van Abraham Catharinus  en Jacoba Judith van Wesele.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VI. Jhr. Mr. Hendrik Six, heer van Hillegom, geb. Amsterdam 4 sept. 1790, eerste controleur der posterijen (1822)  lid raad Amsterdam. overl. ‘s-Graveland, h. Hilvarenbeek 24 aug. 1847, tr. Amsterdam 13 febr. 1822 Lucretia Johanna van Winter, geb. Amsterdam 15 april 1785, overl. ald. 28 febr. 1845, dr. van Pieter en Anna Louise van der Poorten.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Jhr. Pieter Hendrik Six, heer van Vromade, geb. Amsterdam 7 dec. 1827, overl.
 ‘s-Graveland h. Hilvarenbeek 9 juli 1905, tr. Leersum 16 febr. 1860 Henriette Louise Elisabeth barones d’Ablaing van Giessenburg, geb. Leiden 25 nov. 1837, overl. ’s-Graveland, h. Hilvarenbeek 9 april 1872, dr. van baron Mr. Rudolf Carel, heer van Giessenburg en Giessen Nieuwkerk en Digna Catharina van Dam.
 
Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jkvr. Henriette Lucretia Johanna Six, geb. ’s-Graveland 4 juli 1867, overl. Utrecht 5 juli 1927, tr. ’s-Graveland 5 april 1900 Ds Pieter Samuel Meerburg, geb. Katwijk aan Zee 19 juni 1861, predikant, overl. Haarlem 17 jan. 1942, zoon van Dirk en Adriana van Duyvenbode.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Digna Julia Frédérique Meerburg, geb. Maasland 15 juli 1903, overl. Baarn 9 jan. 2003, tr. [Haarlem] 19 sept. 1934 Ds. Jacobus Martinus Snethlage (O.O.N.),  geb. Heemskerk 5 april 1904, ned.-herv. predikant te Appelscha, te Sittard en te Amsterdam, emer. 1969, oud-voorzitter Centrale Kerkenraad  ald., overl Baarn 25 aug. 1991, zoon van Ds. Albertus en Agatha Wynanda Elisabeth Posthumus Meijjes.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Mr. Agatha Wijnanda Elisabeth Snethlage, geb. Sittard 5 mei 1937, tr. Amsterdam 30 mei 1964 Mr. Wouter Jan Doude van Troostwijk, geb. De Bilt 19 nov. 1935, kandidaat-notaris, zoon van Dirk Willem en Civile Royaards.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Dirk Doude van Troostwijk, geb. 28 febr. 1967.

1 mei - Dag van de Arbeid

1889 - De Socialistische Internationale van 1889 in parijs riep 1 mei uit tot Dag van de Arbeid. Vaste onderdelen op die dag warn het zingen van het strijdlied ‘de Internationale’ en het meelopen in de optocht. Tegenwoordig wordt deze dag in Nederland nog maar in kleine kring gevierd. Hier loopt het bestuur van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij voorop tijdens de mars van 1936 in Den Haag.

Ondertussen in de...

Nieuwe tijd
Nieuwe tijd
1960-heden
Nederland barst haast van de welvaart maar er is veel onvrede en de zuilen wankelen...