Afstammingsreeks Theodorus Muijselaar - Sjaak Bral

De meest verre verwant van Sjaak Bral wordt rond het jaar 1712 geboren.

I. Theodorus (Dirk) Muijselaar, j.m. van Den Bosch, geb. ca. 1712,  soldaat, begr. [aang. Den Haag 9 aug. 1787, overl. aan een beroerte, vervoerd naar Eikenduinen],  tr. Den Haag (Hoogduitse Kerk) 12 juli 1744 en (r.k. Kerk Oude Molstraat) 11 sept. 1744 Johanna (Anna) Isabella Visser.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II.  Jo(h)annes Muijselaar, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 9 nov. 1747, tr. (Scheveningse Kerk) 25 maart 1770 Elisabeth Maas, van Dordrecht, geb. ca. 1740  (ger.), begr. [(Grote Kerk) aang. Den Haag 8 april 1795, overl. aan kanker aan de borst].

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Pieter Jo(h)annes Muijselaar, ged. Den Haag (Grote Kerk) 27 mei 1772, timmerman te Oldenzaal (nov. 1818), tr. Den Haag (Stadhuis) 2 nov. 1794 Alida Kramer, geb. Den Haag

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Johannes Muijselaar, ged. Den Haag (r.k. Kerk Oude Molstraat) 24 febr. 1795, kleermaker, overl. Den Haag 24 jan. 1877, tr. Oldenzaal 25 nov. 1818,  Maria Bruno, geb. Den Haag 11 nov. 1793, overl. ald. 4 jan. 1871, dr. van Willem en Hendrica (Heintje) van Brussel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Cornelis (Karel Cornelis) Muijselaar, geb. Den Haag 20 aug. 1829, koetsier, overl. Den Haag 23 okt. 1897,  tr. Den Haag 21 april 1852, Cornelia Rudolphina Adriana Flinterman, geb. Den Haag 6 okt. 1829, overl. ald. 5 dec. 1898, dr. van Gerrit en Cornelia Rousseau Ducroissi

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Karel Cornelis Gerardus Muijselaar, geb. Den Haag 4 sept. 1855, koetsier, overl. Den Haag 8 febr. 1926, tr. Den Haag 26 febr. 1879, Maria Wijnhorst, geb. Vlaardingen 3 maart 1858, overl. Rotterdam 2 maart 1941, dr. van Johannes en Johanna Voorburg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Johanna Muijselaar, geb. Den Haag 25 jan. 1881, overl. ald. 5 juni 1917, tr. Den Haag 6 nov. 1901 Antonius Weerheijm, geb. Den Haag 3 maart 1877, verzekeringsagent, overl. Wassenaar 8 april 1946, zoon van Johannes en Johanna Antonia Kok. Antonius Weerheijm, hertr. Den Haag 6 maart 1918 (echtscheiding ald. 12 mei 1925) Hendrika Johanna Zijl, geb. Den Haag 19 sept. 1882, kostuumnaaister, overl. Den Haag 15 okt. 1956, dr. van Andries en Hendrika Johanna Louwersheimer;
hertr. 2e  Den Haag 16 nov. 1927 Sophia Louisa Richter, geb. Amsterdam 30 sept. 1893, overl. Zoetermeer 3 juli 1981, dr. van Joseph en Sophia Louisa Nachbahr, weduwe van Hendrik de Graaf. Sophia Louisa hertr. Voorburg 17 mei 1947 Franciscus Hubertus van Geldrop.  

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Karel Cornelis Gerardus Weerheijm, geb. Den Haag 26 aug. 1905, ondermeer huisknecht en schrijver 1e klasse Min. van Econ. Zaken, overl. Voorburg 12 mei 1969, tr. 1e  Den Haag 9 febr. 1938 Elisabeth Adriana Christina van Hamersveld, geb. Den Haag 6 mei 1907, overl. ald. 20 januari 1944, dr. van Gijsbertus Johannes en Geertruida Maria Aliet, gescheiden van Simon Vermeulen, tr. 2e Den Haag 5 juli 1944 Johanna Bachofner, geb. Den Haag 6 okt. 1906, overl. Delft 20 mei 1994, dr. van Johan Christiaan en Johanna Cones.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

IX. Johanna Frederika Weerheijm, geb. Den Haag 20 nov. 1938, tr. Jacobus Johannes van der Heijden, geb. Druten 25 maart 1933, zoon van Lambertus en Jacoba Maria Carpaij.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Marcel van der Heijden (Sjaak Bral), geb. Den Haag 11 nov. 1963

De aardappeleters

1885 - Vincent van Gogh schildert De aardappeleters. Hij heeft daartoe een aantal avonden doorgebracht met het boerengezin De Groot in Nuenen, waar men – zoals ook elders op het arme platteland – nog gezamenlijk aardappels at uit een gemeenschappelijke schotel.

Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...