Cornelis (Karel Cornelis) Muijselaar

Cornelis (Karel Cornelis) Muijselaar, voorvader van Sjaak Bral, werd op 20 augustus 1829 geboren te Den Haag. Hij overleed aldaar op 23 oktober 1897.

Cornelis Muijselaar werd geboren aan de vooravond van de Belgische opstand tegen Nederland, in 1829. Hij was net als Sjaak Bral een echte Hagenees en werd koetsier in zijn geboortestad.

Gedurende zijn leven veranderde er veel op het gebied van vervoer. Zo maakt Cornelis de komst van de trein, de tram en de fiets mee. En in het laatste jaar van zijn leven mocht hij nog de eerste auto in Nederland aanschouwen. Maar wat waren nu de verkeersregels waar een koetsier zich begin negentiende eeuw aan moest houden?

    Hoewel het verkeer vroeger een stuk minder ingewikkeld was dan nu, bestonden er al eeuwen geleden verkeersregels. | Meer

    Snel reizen werd pas mogelijk na de komst van de stoomtrein. In Nederland deed deze zijn intrede in 1839. Op 20 september raasde de locomotief De Snelheid in een half uur van Amsterdam naar Haarlem ruim zes keer sneller dan de trekschuit.  | Meer

    De eerste fietsers verschenen eind 19de eeuw op de weg. Veel voorzieningen waren er voor deze nieuwe weggebruikers niet en echt welkom waren ze evenmin. | Meer

    Een koets in de stad was in de 17de en 18de eeuw eigenlijk een onding. Nodig was ze niet, de steden waren klein;  | Meer

    Voor de ontsluiting van het platteland was de tram belangrijker dan de trein. In 1900 telde Nederland 31 tramnetten. Ze sloten niet op elkaar aan, onder meer omdat de spoorbreedte varieerde van 75 tot 144 centimeter. | Meer


stoomweefgetouw

1790 - De Engelsman Edmond Cartwright construeert het mechanische stoomweefgetouw.

Relevante tijdvakken