Verre verwanten van Sjaak Bral en Dirk Doude van Troostwijk

In de zesde aflevering van de tweede reeks Verre Verwanten zijn cabaretier Sjaak Bral en kandidaat-notaris Dirk Doude van Troostwijk te gast. Hun afstamming is uitgezocht door het Centraal Bureau voor Genealogie en staat centraal in dit programma.

Uitzending: wo. 8 februari 2005 22:20 - 23:05 uur Ned. 1
Herhaling: do 9  februari 2005 15.20-16.05 uur Ned. 1


Sjaak Bral De eerste vraag in deze aflevering van Verre Verwanten gaat over het voorgeslacht van Sjaak Bral. Zijn moeder Johanna Frederika Weerheijm wordt net voor de Tweede Wereldoorlog geboren. Over vooroorlogs cabaret gaat de vraag, Jean Louis Pissuise, Louis Dabids en Eduard Jacobs passeren de revue.

De tweede vraag gaat over een voorouder van Dirk Doude van Troostwijk. We gaan zes generaties terug en belanden in de 18e eeuw, bij de welgestelde familie Six. De vraag gaat over haute couture in de 18e eeuw. Bianca du Mortier van het Rijksmuseum in Amsterdam geeft uitleg.

Terug in de lijn van Sjaak Bral, we blijven in Den Haag en in de 19e eeuw, bij Johanna Muijselaar. Verslaggeefter Isolde Hallensleben ging historisch winkelen in een van de oudste winkelcentra: de Haagse passage.

Dirk Doude van Troostwijk We gaan verder in de stamboom van Dirk Doude van Troostwijk, en blijven in adellijke kringen, bij Mr. Jan Six II. De vierde vraag gaat dan ook over het ontstaan en de betekenis van familiewapens. Rob van Drie van het Centraal Bureau voor Genealogie geeft uitleg.

Weer in de lijn van Sjaak Bral komen we in de vroege 19e eeuw een koetsier tegen, Cornelis Muijselaar. Wat voor verkeersregels golden er toen? Sjaak en Dirk doen een historisch verkeersexamen met Peter Staal van de ANWB als examinator.

Ten slotte gaan we naar een verre voorouder van Dirk Doude van Troostwijk. Margaretha Tulp woonde in de Gouden bocht in Amsterdam. Isolde Hallensleben ging op zoek naar het huis van de verre voorouder en de geschiedenis van de grachtengordel van Amsterdam.

Aan het einde van Verre Verwanten krijgen Dirk Doude van Troostwijk en Sjaak Bral clous over wie hun voorvaders waren. Die van Sjaak Bral was een soldaat in de vroege 18e eeuw. Hij is, net als Sjaak, een Hagenees in hart en nieren en ligt begraven op Oud Eik en Duinen. En de Verre Verwant van Dirk Doude van Troostwijk, dat is iemand die we allemaal kennen, een Grote Bekende uit de Nederlandse geschiedenis! Hun afstammingsreeksen staan hieronder.


onderwijshervormingen

1919 - Hoogleraar pedagogiek Ph. Kohnstamm wordt directeur van het dit jaar opgericht Nutsseminarium voor Pedagogiek. Het gaat zich inzetten voor onderwijshervormingen op de lagere school. Op de foto een bladzijde uit een leesboekje uit de zeer populaire serie 'Nog bij Moeder' van onderwijsvernieuwer Jan Ligthart.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...