Johanna Muijselaar

Johanna Muijselaar, voorouder van Sjaak Bral, werd op 25 januari 1881 in Den Haag geboren. Ze overleed indezelfde stad op 5 juni 1917.

Niet alleen Sjaak Bral is een echte Hagenees, ook zijn voorouders komen uit de Hofstad. Zijn overgrootmoeder Johanna Muijselaar werd er geboren in het jaar dat het beroemde panorama Mesdag op de Zeestraat in Den Haag werd geopend.

Panorama Mesdag is een cilindervormig schilderij met een omtrek van 120 meter. Het biedt een vergezicht op de zee, de duinen en het dorp Scheveningen. Hendrik Willem Mesdag, één van de bekendste kunstenaars van de Haagse School, schilderde het samen met een aantal anderen, onder wie zijn vrouw Sientje Mesdag van Houten. Je zou een panorama kunnen zien als een voorloper op de bioscoop. Het is het oudste 19e eeuwse panorama in de wereld dat op zijn oorspronkelijke locatie is behouden. 

Daarnaast ontpopte Den Haag zich in de jeugd van Johanna tot een belangrijke winkelstad, met als hoogtepunt de Haagse passage.

Klik hier voor een filmpje over winkelen in de 19e eeuw (Windows Media Player). 

 Isolde Hallensleben, winkelend in de Haagse Passage


Meer info:

    Winkelen als vrijetijdsbesteding is eigenlijk een vrij nieuw fenomeen. Pas in 1880 werd in Nederland voor het eerst het woord ‘winkelen’ gebruikt. | Meer

    In het laatste kwart van de 19de eeuw ontstond een architectuur die paste bij het leven in de grote stad. Nieuw was de winkelpassage: een met glas overkoepelde galerij die onderdak bood aan chique winkels en waar ook deftige burgers zich konden vertonen. | Meer

    ‘Kiepkerels’ waren Duitse marskramers die hun naam ontleenden aan de kiep op hun rug: een grote mand met koopwaar. Sommige kiepkerels vervoerden hun koopwaar in ladekastjes op hun rug. | Meer


lokale trams

1935 - Nederland telt enkele tientallen interlokale tramnetten, met een totale lengte van 2.500 kilometer. Hoewel de meeste lijnen inmiddels zijn geŽlektrificeerd, ziet de toekomst van de interlokale tram er somber uit. De meeste diensten worden in de loop der jaren overgenomen door de autobus. Met deze vogelvluchtkaart van het gebied ten noorden van het IJ adverteerde de Noordhollandsche Tram voor daguitstapjes in deze nog landelijke streek van water en polderland.

Relevante tijdvakken