Mr. Jan Six

Mr. Jan Six, voorvader van Dirk Doude van Troostwijk, heer van Hillegom, Vromade en Wimmenum, werd op 14 oktober 1756 geboren te Amsterdam. Hij overleed in Wassenaar op 2 juli 1827.

In het jaar 1787 is de burgeroorlog tussen de patriotten en de prinsgezinden op haar hoogtepunt. Op het moment dat de gevluchte patriotten Amsterdam binnentrekken, bereiden Jan Six, de voorouder van Dirk Doude van Troostwijk, en zijn aanstaande Johanna Maria Hop zich voor op hun huwelijk. Vooral voor Johanna Maria is dat een ernstige aangelegenheid, met een simpel jurkje kan ze niet voor de dag komen.

    In de achttiende eeuw was mode, net als nu, een manier om te laten zien wie je was. | Meer

    Begin 18de eeuw verscheen de panier, een rok die wijd uitstond met behulp van metalen of rieten hoepels. Al spoedig werd voor dit doel ook het lichte en buigzame walvisbalein gebruikt. | Meer

    Aan het einde van de 17de eeuw droeg de Franse koning Lodewijk XIV (1638-1715) lange pruiken met weelderige krullen. Dus schoor iedere modegevoelige man in Europa het haar kort en spoedde zich naar de pruikenmaker voor zo’n zelfde 'allongepruik'. | Meer


Pasen

Pasen wordt gevierd op de eerste zondag na volle maan na 21 maart. Het is het feest ter gedachtenis aan de opstanding van Jezus, op de derde dag na zijn kruisiging. Op paaszondag wordt met het opsteken van de paaskaars de opstanding van Jezus gevierd als teken van de goddelijke overwinning op de dood (foto). In allerlei streken zijn typische paasgebruiken. Een ervan is het noten schieten, een spel met walnoten op een rij die moeten worden afgeschoten. Onder andere in Drenthe worden nog altijd grote paasvuren ontstoken.