Afstammingsreeks Jeroen Jacobszoon Pronck - Menno Bentveld

De verste verwant van Menno Bentveld is dezelfde voorouder als die van Astrid Joosten. Hij werd geboren omstreeks 1528.

I. Jeroen Jacob Mathijsz, ook genaamd Jeroen Jacobsz Pronck, duinmeier, geb. ca. 1528, wonende Hillegom, Overveen en Vogelenzang, gebruikte vanaf 1558 het zuidelijke stuk van de Leiduinen, overl. tussen 20 mei 1609 en 20 juni 1611, tr. 1e N.N.; tr. 2e Kniertje Pietersdr, geb. ca. 1539, overl. tussen 27 april 1598 en 26 mei 1612, dr. van Pieter Ghijsbrechtsz en Geertruyt (Geertgen) Cornelis.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Adriaen Jeroenszn Pronck, geb. Vogelenzang ca.1583, duinmeier, overl. tussen 14 mei en 16 nov. 1653, tr. Marijtje Jans (Couter), overl. na 16 nov. 1653, dr. van Jan Cornelisz (K)Couter en Soetgen Jans.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Jan Adriaensz (Arentsz) Pronck, ook genaamd Jan Adriaensz van Sonnevelt, geb. Vogelenzang ca. 1620, duinmeier, wonende Vogelenzang, Bakkum en Castricum begr. Heemskerk 6 maart 1686, tr. Heemskerk 18 juli 1661 Trijntje Ariaens, geb. ca. 1625, overl. voor 1703.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Jacob Janz Pronck, ook genaamd Jacob Jansz Sonnevelt, geb. Castricum ca. 1663, duinmeier en landbouwer, begr. Heemskerk 14 dec. 1722, tr. 1e Heemskerk 8 nov. 1695 Maritje Jans, begr. Heemskerk 23 okt. 1697; tr. 2e Heemskerk 21 maart 1700 Guertie Adriaens, begr. Heemskerk 21 april 1700; tr. 3e Heemskerk 13 nov. 1703 Margaretha van Delden, geb. ‘Oldenzeel’ ca. 1668, begr. Heemskerk 1 jan. 1736.

Uit het derde huwelijk ondermeer:

V. Jan Japiksz (Jacobsz) Sonnevel(dt)t, ged. Heemskerk 16 dec. 1705, duinmeier, overl. Heemskerk 10 aug. 1752, tr. Heemskerk 16 mei 1734 Agie Pietersdr Casembroot (Kaassenbroot), ged. Castricum 11 dec. 1708, overl. Heemskerk 11 mei 1789, dr. van Pieter Pietersz (Casembroot) en Anna Jans.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Jan Jansz Zonneveld, ged. Heemskerk 15 nov. 1744, duinmeier, overl. Heemskerk 25 maart 1784, tr. Heemskerk 12 sept. 1773 Duifje Lammers Benning, ged. Heemskerk 16 juni 1738, overl. ald. 7 dec. 1820, dr. van Lammert Hendriks Benning en Maartje Jans Droog.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Marijtje Zonneveld, ged. Heemskerk 10 juli 1774, overl. Castricum 27 aug. 1825, tr. Heemskerk 14 jan. 1804 Jan Engelsz Zonneveld, ged. Castricum 1 nov. 1774, landarbeider, schelpenvisser en vletschipper, overl. Castricum 31 dec. 1846, zn. van Engel Lourensz Zonneveld en Stijntje Pater, hij hertr. Castricum 11 jan. 1828 Trijntje de Wit, ged. Heemskerk 25 nov. 1783, overl. Castricum 16 nov. 1838, dr. van Engel de Wit en Antje Rees.

Uit dit huwelijk ondermeer

VIII. Lambert Zonneveld, geb. 27 aug. 1808, tr. 23 sept. 1838 Antje Ory, geb. 23 febr. 1813. Uit dit huwelijk ondermeer: VIV. Jannetje Zonneveld, geb. 30 jan. 1847, tr. Castricum 5 febr. 1871 Pieter Stuifbergen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Lambertus Stuifbergen, geb. Castricum 20 okt. 1873, tr. Egmond aan Zee 6 jan. 1897 Jantje van den Berg. Uit dit huwelijk ondermeer: XI. Johanna Stuifbergen, geb. Castricum 1897, tr. Castricum 25 jan. 1922 Jacobus Veerman, geb. Edam 23 juli 1897.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Elisabeth Maria Veerman, geb. Den Haag 20 dec. 1936, tr. Leiden 26 april 1962 Jan Bentveld.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Marinus Antonius (Menno) Bentveld, geb. Leiden 22 juni 1967

 

In de uitzending hebben we ook de volgende stamlijn van Menno Bentveld voor een gedeelte (tot  en met II. Cornelis Pieterz. van Polanen) gevolgd:

I. Pieter Claesz, geb. Hazerswoude 17 juni 1516, bakker, overl. Leiden 1579, zn. van Claes Ermboutsz en Machteld Jansdr, tr. Leiden Adriana Lourysdr, dr. van Lou(we)rys Janszn van der Son en Cornelia Pietersdr van Noorden (alias ‘Neel de bakster’).

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Cornelis Pietersz, geb. Leiden, bakker, was een gefortuneerd man, bezat behalve een huis aan het Rapenburg een herberg ‘Graaf Lodewijk’aan het Noordeinde, tr. 1562 Marijtgen Jacobsdr. Pelle, dr. van Jacob Pieterszn en Aeltgen (Aleidt) Pellen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Anthonius Cornelisz (van Polanen), geb. Leiden 1566, schoenmaker, begr. Leiden (Hooglandse Kerk) 15 dec. 1613, tr. 1e Leiden 24 febr. 1590 Catharina Dircxdr (van der Does), geb. Leiden ca. 1567, dr. van Dirck Adriaensz en Maretgen Claesdr; tr. 2e Leiden (Pieterskerk) 9 juni 1600 Annetgen Cornelisdr. van Buytevest, geb. Leiden ca. 1577, begr. ald. (Hooglandse) kerk 21 sept. 1606, dr. van Cornelis Bartholomeus en Machteld Jansdr, wed. van Allert Jansz de Haes; tr. 3e Leiden (kerk. otr. 31 aug.) 1607 Henderickgen Willemsdr, geb. Deventer, wed. van Henric Pietersz Wassenaer.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

IV. Jan Anthonisz van Polanen, geb. Leiden 1606, bakker, portier Haarlemsepoort, overl. Leiden 7 febr. 1646, tr. 1e Leiden 12 mei 1624 Trijntgen Davids Jansdr, van Leiden; tr. 2e Dordrecht 17 nov. 1626 Ida Willem Cornelisdr, geb. Dordrecht 1606, begr. Leiden (Pieterskerk) 1 okt. 1635; tr. 3e Leiden (Pieterskerk) 1 juni 1636 Judick Jansdr, geb. Leiden, dr. van Jan en Jannetgen de Koe; tr. 4e Leiden (Hooglandse Kerk) 14 juni 1639 Crijntgen Cornelisdr, wed. van Pieter Willemsz van Tongeren.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

V. Willem Jansz van Polanen, geb. Leiden 1629, lakenbereider, overl. Leiden 24 jan. 1709, begr. ald. in de week van 19 tot 26 jan. 1709, kerk otr. Leiden 29 mei 1654 Magdalena de Witte (Blanc,le Blan), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 19 jan. 1628, dr. van Cesar le Blan en Judith de Haen

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Daniel Willemsz van Polanen, ged. Leiden (Marekerk) 22 okt. 1656, lakenbereider, overl. Leiden 21 april 1711, tr. 1e Leiden (Pieterskerk) 8 maart 1682 Sara Jacobs Molenaar, ged. Leiden (Marekerk) 19 sept. 1655, begr. ald. (Bolwerk), 1 mei 1688, dr. van Jacob Pieters en N.N.; tr. 2e Leiden (kerk. otr. 15 okt.) 1688 Catrina Mulder(s), ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 28 febr. 1666, begr. ald. (Bolwerk) 5 febr. 1695, dr. van Casper Willemsz Mulder en Grietje Fransdr Bentul; tr. 3e Leiden (Pieterskerk) 28 aug. 1695 Eva Leeutjes (Evah Leeukis), geb. Den Haag, dr. van ... en  Lijsbet van Braxhoven.
 

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VII. Willem van Polanen, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 12 sept. 1684, lakenwerker, begr. Leiden (Papegaays Bolwerk) 30 sept. 1758, tr. 1e Leiden (kerk. otr. 9 mei) 1711 Ida (Yda) Gillisse, ged. Leiden 2 okt. 1689, dr. van Abraham Gillisz en Lijsbeth Gavaar; tr. 2e Leiden (otr. 11 nov.) 1730 Fijtje Meyerik, ged. Leiden 14 dec. 1679, dr. van Willem Jansz Meyerik en Jacomijn Jelis (Jacobmijntgen Gilles), wed. van Dirk Broekkerken; tr. 3e Leiden (kerk. otr. 8 april) 1735 Magdalena Horree, wed. van Matthijs Renot.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Abraham van Polanen, ged. Leiden (Marekerk) 7 nov. 1714, lakenwerker, begr. Leiden (Papegaays Bolwerk) 15 dec. 1770, tr. Leiden 11 dec. 1735 Jannetje de Vos, ged. Leiden (Pieterskerk) 1 april 1716, begr. ald. 18 juli 1772, dr. van Jan de Vos en Anna van den Bergh.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Hendrik van Polanen, ged. Leiden (Pieterskerk) 30 sept. 1739, lakenwerker, overl. Leiden 13 dec. 1816, tr. Leiden (Pieterskerk) 9 nov. 1766 Apollonia (Pleuntje) van Delten, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 6 sept. 1744, overl. ald. 2 okt. 1819, dr. van Jan van Delten (Delden) en Marijtje van der Steen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Jan van Polanen, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 5 mei 1768, rokjeswerker, tr. Leiden (kerk otr. 29 mei) 1790 Johanna van Biemen, ged. Leiden (Loodskerk) 13 mei 1770, dr. van Adrianus (Janus) van Biemen en Anna (Johanna)  Petiet.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Adrianus van Polanen, ged. Leiden (Hooglandse Kerk), 8 febr. 1798, spinder, overl. 5 dec. 1848, tr. Leiden 13 dec. 1827 Catharina Basel, ged. Leiden (Hooglandse Kerk) 7 juni 1802, spinster, overl. Leiden 1 dec. 1883, dr. van Fredrik Basel en Johanna Klinkhamer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Nicolaas van Polanen, geb. Leiden 12 febr. 1838, sjouwer, later straatmaker, overl. Leiden 6 mei 1886, tr. 1e Leiden 5 juni 1867 Anna van den Burg, geb. Leiden 26 mei 1837, overl. ald. 12 nov. 1875, dr. van Lodewijk van den Burg en Anna van Zijp; tr. 2e Leiden 16 mei 1877 Cornelia Leget, geb. Leiden 10 febr. 1842, dr. van Johannes Leget en Cornelia Verhoog,  wed. van Johannes de Bruin.

Uit het eerste  huwelijk ondermeer:

 XIII. Johanna Sara van Polanen, geb. Leiden 20 juli 1866, overl. ald. 5 okt. 1949, tr. Leiden Johannes, geb. Leiden, fabriekswerker, katoenwever, zn. van Casper Zwarts en Petronella (Pieternella) de Man, wedr. van Hendrica Geeven.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Johanna Catharina Zwarts, geb. Leiden 11 april 1886, overl. Leiden 5 dec. 1966, tr.  Leiden 22 sept. 1909 Johannes Kienjet, geb. Leiderdorp 9 april 1880, smid/boorder, overl. Leiden 4 jan. 1969, zn. van Johannes Kienjet en Alida Francina Waage, wedr. van Alida Neuteboom.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XV. Johanna Sara Kienjet, geb. Leiden 8 juli 1910, overl. ald. 18 okt. 1987, tr. Leiden 20 april 1932 Jan Bentveld, geb. Apeldoorn 18 mei 1903, stoffeerder, overl. Leiderdorp 9 nov. 1981, zn. van Jan Bentveld en Johanna van de Water.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XVI. Johannes Bentveld, geb. Leiden 11 mei 1933, tr. Leiden 26 april 1962 Elisabeth Maria Veerman, geb. Den Haag 20 dec. 1936, dr. van Gosem Veerman en Geesje Veerman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XVII. Marinus Antonius (Menno) Bentveld, geb. Leiden 22 juni 1967. 

 

open inrichting

1849 - Te Santpoort wordt de eerste open psychiatrische inrichting van Nederland geopend: geen tralies meer voor de ramen, nauwelijks nog isoleercellen. In plaats daarvan open ramen en lage muren, om de patiŽnten te laten genieten van de natuur.

Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...