Maria Nuijens

Maria Nuijens, de voorouder van Astrid Joosten, had een tappersaffaire. Dat wil zeggen dat zij een café runde, maar dat zag er wel iets anders uit dan wat wij ons er nu bij voorstellen.

    In de negentiende eeuw werd het gebruikelijk dat mensen in kleine dorpjes in hun huis- of voorkamer een klein café begonnen. | Meer


3 formulieren van enigheid

1631 - Het stadsbestuur van Utrecht besluit dat alle onderwijzers van stads- en particuliere scholen op straffe van uitsluiting de drie formulieren van enigheid moeten ondertekenen. Andere steden volgen; Delft bijvoorbeeld in 1663, Amersfoort in 1683. Voor katholieke ouders wordt het bijna onmogelijk hun kinderen Rooms onderwijs te laten volgen.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Middeleeuwen
Middeleeuwen
400-1555
Historici zijn het niet eens over de afbakening van deze periode...