Michiel de Ruyter

Pauline Insinger is een verre verwant van Michiel de Ruyter.

Michiel de Ruyter wordt in 1607 in Vlissingen geboren als Michiel Adriaensz. Hij groeit op in een eenvoudig zeemansgezin. Zelf kiest hij ook voor een carrière op het water. Een logische keuze want bekwaamheid telt daar zwaarder dan komaf.

Van scheepsjongen in een blauw geruite kiel klimt hij op tot kapitein op de koopvaardij. Maar pas bij de marine raakt zijn carrière in een stroomversnelling.  Luitenant-Admiraal-Generaal luidt zijn titel. In Denemarken wordt hij zelfs in de adelstand verheven.

Zijn aartsvijand heet Engeland dat hij door zijn Tocht naar Chatham vernedert. Tijdens het rampjaar 1672 redt hij persoonlijk de Republiek door elke Engels-Franse zeeaanval af te slaan.

Op 29 april 1676 streft Michiel Adriaensz. de Ruyter in de Mediterannee op het toppunt van zijn roem. Hij sneuvelt aan boord van ‘D’Eendragt' nadat een kanonskogel zijn been heeft verbrijzeld. Bijna een jaar na zijn dood, op 18 maart 1677, wordt De Ruyter met vorstelijke statie begraven in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar zijn praalgraf nog altijd te zien is.

Meer info:

http://www.admiraelderuyter.nl/

http://www.michielderuyter.com/

http://www.deruyter.org/

http://www.scheepvaartmuseum.nl/index.php?PageID=49

http://geschiedenis.vpro.nl/dossiers/27189490/

Moer, van der (2000), De luitenant-admiraal-generaal. Een beknopte levensbeschrijving van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Franeker

Prud'homme van Reine, Ronald (1996), Rechterhand van Nederland. Biografie van Michiel Adriaenszoon de Ruyter, Amsterdam.

Gerard Brandt, Gerard (1687), Het leven en bedrijf van den Heere Michiel de Ruyter, Amsterdam. (Een zeer uitgebreide biografie die met medewerking van De Ruyters weduwe en kinderen werd geschreven)

 

 

ornamentenprentenbundel

1703 - Daniel Marot (portret) publiceert de ornamentenprentenbundel 'Oeuvres du Sr. D. Marot, architecte de Guillaume III'. In 1715 volgt het tweede deel. Daniel Marot had in Versailles gewerkt en vluchtte in 1685 naar de Republiek, kwam in dienst van stadhouder Willem III en introduceerde in Nederland de Lodewijk XIV-stijl.

Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...