Afstammingsreeks Antoine Drap - Bas Westerweel

De verste verwant van Bas Westerweel werd geboren voor 1588.

I. Antoine Dra(p), geb. [Roubaix voor 1588], wolkammer, overl. [Leiden] ca. 1658, tr. 1e,
otr. Roubaix 22 okt. 1611  Anthonette des Mons, geb. Roubaix, overl. voor 1588; tr. 2e Leiden (Waalse Kerk) 3 mei 1620 Susanne Chateau, geb. voor 1600, begr. Leiden tussen 19 en 25 febr. 1625, tr. 3e [Leiden] (Waalse Kerk) 2 maart 1625 Anna Petyt, afkomstig uit Destyn in Henegouwen, begr. Leiden tussen 13 en 19 jan. 1680.

Uit het derde huwelijk ondermeer:

II. Francois Drap, ged. Delft 15 okt. 1628, lakendrapier, begr. Leiden tussen 22 en 28 aug. 1705, tr. Leiden 7 mei 1654 (Waalse Kerk) Clara Servas, afkomstig uit het Bisdom Luik, begr. Leiden tussen 4 en 10 jan. 1710.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Anthoine van der Laaken, ged. Leiden 17 maart 1655, overl. ald. na 1721, tr. Jannetje Akker

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Frans van der Laaken, ged. Leiden 2 febr. 1689, lakenwerker, begr. Leiden tussen 6 en 12 juni 1722, tr. 1e Leiden 9 jan. 1712 Neeltje van der Swart, ged. Katwijk aan de Rijn 18 maart 1691, begr. Leiden tussen 28 nov. en 4 dec. 1716; tr. 2e Leiden 1 mei 1718 Sara Chrispijn, ged. Leiden 12 aug. 1685, begr. ald. tussen 9 en 15 nov. 1718.

Uit het tweede  huwelijk ondermeer:

V. Frans van der Laaken, ged. Leiden 21 febr. 1720, greinwerker, begr. Leiden tussen 19 en 25 febr. 1806; tr. 1e Leiden 4 sept. 1740 Maria Lasschuyt, ged. Leiden 5 okt. 1717, begr. ald. tussen 12 en 18 sept. 1750; tr. 2e Leiden 20 dec. 1750 Grietje van der Roelen, ged. Leiden 30 dec. 1717, begr. ald. tussen 17 en 23 sept. 1763; tr. 3e Leiden 26 dec. 1763 Johanna Kunst, ged. Leiden (Lutherse Kerk) 14 nov. 1715, begr. ald. tussen 25 febr. en 3 maart 1764; tr. 4e Leiden 16 mei 1779 Styntje de Rie, ged. Leiden 17 mei 1732, overl. ald. 26 febr. 1821.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VI. Frans van der Laaken, ged. Leiden 20 jan. 1743, verversknecht/greinwerker, begr. Leiden tussen 19 en 25 sept. 1789, tr. Leiden 23 aug. 1767 Maria Schrijver, ged. Leiden 9 april 1741, overl. ald. 25 nov. 1816.

Uit dit huwelijk ondermeer:


VII. Andries van der Laaken, ged. Leiden 21 jan. 1777, kruidenier, overl. Leiden 11 maart 1839, tr. Leiden 28 nov. 1795 Kaatje Rozendaal, ged. Leiden 1 febr. 1770, overl. ald. 31 maart 1835.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Andries van der Laaken, ged. Leiden 23 maart 1806, timmerman, overl. Leiden 5 sept. 1880, tr. 1e Leiden 9 aug. 1827 Jannetje Geerling, ged. Lisse 30 sept. 1880, overl. Leiden 27 jan. 1871.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Franciscus Gerardus van der Laaken, geb. Leiden 9 febr. 1837, broodbakker, overl. Nieuwer-Amstel 23 maart 1882, tr. Leiden 18 maart 1863 Johanna Barendina Velthuisen, geb. Leiden 6 jan. 1832, overl. 12 jan. 1904.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Johanna Barendina van der Laaken, geb. Den Haag 9 nov. 1868, overl. Amsterdam 26 dec. 1951, tr. Amsterdam 10 mei 1900 Jan Hendrik Olivier Bosdriesz, geb. Amsterdam 31 jan. 1868, boekhouder chocoladefabriek, overl. Mijdrecht 18 april 1955, zoon van Jan Hendrik Olivier en Dora Wilhelmina Stam.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Wilhelmina Dora Bosdries, geb. Amsterdam 18 maart 1908, onderwijzeres, overl. Amersfoort 26 dec. 1999, tr. Amsterdam 7 sept. 1932 Johan Gerard Westerweel, geb. Zutphen 25 jan. 1899, onderwijzer, overl. Vught 11 aug. 1944, zoon van Samuel en Geertruida Johanna Mulder.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Leo Westerweel, geb. De Bilt 4 juni 1933, overl. Tourrettes sur Loup (Frankrijk) 26 dec. 2000, tr. Amsterdam 9 mei 1959 Feiktje Lund, geb. Amsterdam 9 juli 1938, dr. van Benjamin Christoffel en Geertruida Margaretha Wolzak.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Bas Westerweel, geb. Amsterdam 16 mei 1963.

sober classisisme

1668 - Op de afbeelding het Singel in Amsterdam. Het ronde gebouw met de koperen koepel werd in 1668-1685 gebouwd door Adriaan Dortsman als Lutherse kerk in een sobere classicistische stijl. De Sonestakoepel is nu in gebruik als congres- en concertcentrum.

Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...