Afstammingsreeks Franciscus Gomarus - Jessica van Andel

De verste verwant van Jessica van Andel is geboren in 1563 en is niemand minder dan Franciscus Gomarus.

I. Dr. Franciscus Gomarus, geb. Brugge 30 jan. 1563, predikant te Frankfurt a.d. Main van 1587-1593, gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid te Heidelberg op 14 maart 1594, hoogleraar-predikant te Leiden van 1594-1611, idem te Middelburg van 1611-1615, hoogleraar te Saumur van 1615-1618 en te Groningen van 1618 tot zijn overlijden aldaar op 11 jan. 1641, zn. van Fransoys Gomaer, waard in de herberg De Sterre en Johanna Moermans, tr. 1e Frankfurt a.d. Main 1588 Anna Emerentia Muysenhol, geb. Antwerpen overl. Frankfurt a.d. Main 1592, dr. van Gilles Muysenhol en N.N.; tr. 2e 1593 Maria l’Hermite, overl. Groningen 27 juli 1621, dr. van Simon l’Hermite en Johanna de Splijtere; tr. 3e Middelburg 31 aug. 1622 Anna Maria de la Noy (de Lannoy), geb. Heidelberg.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Franciscus Gomarus, geb. 1594, overl. voor 1641, tr. 1e Groningen 20 febr. 1620 Agneta Wermeri, dr. van Ds. Joachim Wermerus (Vermerius) en N.N.; tr. 2e Groningen 12 mei 1622 Maria Nijsingh, geb. Groningen ca. 1590, dr. van Roelof Nijsingh en Margaretha Alting.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

III. Franciscus Gomarus, geb. Groningen, ingeschr. als student ald. 21 juni 1647, hopman te Groningen overl. voor 1681, tr. Groningen 25 nov. 1656 Barbara Celos, overl. na 1682, dr. van Johan Celos en Elsien Berends.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Ds. Franciscus Gomarus, ged. Groningen 19 jan. 1658, predikant te Schildwolde 1688-1703, overl. ald. 2 okt. 1703, tr.1e Geertruidt Hieronymus, tr. 2e ca 1695 Armgarda Margarita Reynink, geb. Lingen, overl. Groningen april 1763, dr. van Harmannus Reyninck en Reinira Reyninck.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

V. Ds. Harmannus Gomarus, ged. Schildwolde 19 sept. 1697, ingeschr. als student te Groningen 16 sept. 1715, predikant te Ruinerwold (1727-emeritus 1775), overl. Meppel 8 juni 1788, tr. Ruinerwold 28 nov. 1731 (proclamatie Dwingelo 28 okt.) Geertruid Prins, geb. Dwingelo.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Harmannus Gomarus, ged. Ruinerwold 25 mei 1738, overl. Meppel 22 maart 1827, tr. Meppel 29 okt. 1773 Femmigje Lodewegen,  geb. Meppel.  overl. ald. 10 nov. 1808, dr. van [Engelberth Lodewijk en Henderina Berents].

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Geertruida Gomarus, ged. Meppel 30 juli 1775, overl. ald. 2 mei 1857, tr. Meppel 7 febr. 1796  Didelof  Halfmouw, ged. Meppel 18 sept. 1768, schipper (1828), overl. Meppel 3 april 1836, zn. van Jacob Halfmouw en Janna ten Heuvel.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jacob Halfmouw, ged. Meppel 5 juni 1799, schippersknecht, overl. Meppel 10 sept. 1857, tr. Wanneperveen 12 nov. 1830 Roelofje Peters Lok, geb. Wanneperveen, overl. ald. 16 nov. 1850, dr. van Pieter Gerrits Lok en [Harmpje Geerts Steenbergen]

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. P(i)eter Halfmouw, geb. Wanneperveen 18 dec. 1830, arbeider, overl. Wanneperveen 19 maart 1907 tr. Wanneperveen 18 aug. 1853 Johanna Koppers, geb. Giethoorn 30 nov. 1830, overl. Zwartsluis 28 jan. 1916, dr. van Roelof Koppers en Harmpje Harms Nijenhuis.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Johannes Halfmouw, geb. Wanneperveen 5 juni 1874, arbeider, overl. Meppel 29 sept. 1955, tr. 1e Wanneperveen 15 sept. 1911 Anna Rook, geb. Ambt-Vollenhove 13 juni 1885, overl. Zwartsluis 14 april 1927, dr. van Jan Willem Rook en Hendrikje Kelder, wed. van Harm Lok; tr. 2e Zwartsluis 8 juni 1928 Petertje Bentink, geb. Genemuiden 25 febr. 1876, overl. Meppel 14 aug. 1949, dr. van Jan Bentink en Gerritdina Johanna Schenkel.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XI. Hermannus Halfmouw, geb. Zwartsluis 19 jan. 1916, rottingzakmaker, haarbewerker, overl. Utrecht 30 jan. 1993, tr. Zwartsluis 19 febr. 1937 Annigje  Bentink, geb. Genemuiden 3 dec. 1915.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Hermannus Peter Halfmouw, geb. Meppel 14 maart 1950, schilder, tr. Hoogeveen 21 dec. 1973 Anna Margretha Langenburg, geb. Nieuw Buinen 15 januari 1953, cateringmedewerkster.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Jessica Nathasja Halfmouw, geb. Meppel 1975, bankmedewerkster.

11 november – Sint Maarten

Van oorsprong was de naamdag van de heilige, de jonge Romeinse soldaat Martinus, die een stuk van zijn mantel afsneed om een bedelaar te kleden (afbeelding), een feestdag voor armen en kinderen. Tegenwoordig gaan kinderen in sommige streken met een lampion langs de huizen om geld en snoep op te halen.

Ondertussen in de...

Eerste Wereldoorlog
Eerste Wereldoorlog
1914-1918
Hoewel de Eerste Wereldoorlog aan Nederland voorbij gaat, worden veel goederen schaars...