Goeie Mie

Goeie Mie kreeg al snel een tweede bijnaam: De Leidse Gifmengster!

Maria Catharina van der Linden-Swanenburg werd geboren in 1839 en woonde in een arme volksbuurt van Leiden. Ze was in haar buurtje zeer geliefd, want ondanks haar eigen sores stond ze altijd klaar voor anderen. Ze verzorgde zieken, paste vaak op de kinderen en deed de was. Haar bijnaam was dan ook Goeie Mie.

In 1883 kwam er echter een gruwelijke waarheid aan het licht over Goeie Mie. In december van dat jaar stierven vlak achter elkaar een vrouw en een baby in de familie van Goeie Mie. De man van het gezin leefde nog, maar was ernstig ziek en moest naar het ziekenhuis worden vervoerd. De arts die polshoogte kwam nemen, vertrouwde het zaakje niet en haalde de politie erbij. Die vernam al snel dat de laatste persoon die bij dit gezin was geweest, Goeie Mie was.

Ze werd meteen gearresteerd en verhoord.  Een lang onderzoek volgde, vele buurtgenoten en familieleden werden verhoord. Daarnaast werden er 13 lijken opgegraven die in al eerder onder vergelijkbare omstandigheden waren gestorven. Allen bevatten sporen van arsenicum.

Het bleek dat Goeie Mie nog een bijnaam verdiende: de Leidse Gifmengster. Al jarenlang vergiftigde ze kennissen en familieleden door arsenicum in hun pap, koffie of soep te roeren. Haar motief? Geld.

Het was aan het einde van de negentiende eeuw mogelijk je te laten verzekeren bij een begrafenisfonds. Hierdoor wist je zeker dat je niet je familie opzadelde met de begrafeniskosten als je overleed.
Het was echter met die begrafenisfondsen niet zo goed geregeld. Zo was het mogelijk een verzekering op iemand af te sluiten, zonder dat die persoon daar weet van had. Als je netjes de premie op tijd betaalde, was er geen haan die er naar kraaide. Ook was het mogelijk om meerdere verzekeringen op één persoon af te sluiten, bij verschillende begrafenisfondsen.

Dit is precies wat Goeie Mie deed. Ze begon met het afsluiten van begrafenisverzekeringen voor kennissen en zelfs familieleden, waarschijnlijk rond 1879. Na hun dood streek ze het verzekeringsgeld op. In korte tijd kreeg ze het voor elkaar om meer dan honderd mensen te vergiftigen; van die honderd gingen er 27 daadwerkelijk dood.

Het proces tegen Goeie Mie duurde anderhalf jaar. Ze werd schuldig bevonden aan ten minste vier moorden en kreeg hiervoor levenslang. Haar man liet zich van haar scheiden en wilde niets meer van haar weten. Haar kinderen werden nog jarenlang gepest met hun moeder. Goeie Mie stierf in 1915 een eenzame dood in de vrouwengevangenis van Gorinchem.

Meer info:
- Moerman, Ingrid (2001), Gif als goede gave: Maria Catherina van der Linden-Swanenburg/Goeie Mie (1839-1915), (Leiden).
- Leyden, W.K. van (1935), Goeie Mie of de Leidsche Giftmengster, heruitgegeven in 1994.

3 formulieren van enigheid

1631 - Het stadsbestuur van Utrecht besluit dat alle onderwijzers van stads- en particuliere scholen op straffe van uitsluiting de drie formulieren van enigheid moeten ondertekenen. Andere steden volgen; Delft bijvoorbeeld in 1663, Amersfoort in 1683. Voor katholieke ouders wordt het bijna onmogelijk hun kinderen Rooms onderwijs te laten volgen.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Prehistorie
Prehistorie
Tot 57 v. Chr.
Met prehistorie verwijst men naar een tijdperk waarover geen geschreven bronnen bekend zijn...