Frans van der Laaken

Leiden was eeuwenlang een belangrijk centrum voor de lakenhandel. Het Leidse laken (gemaakt van Engelse schapenwol) blonk uit in kwaliteit en het vond zijn weg over de hele wereld. Duizenden inwoners van de stad werkten in de lakennijverheid. Het is dan ook geen wonder dat ook Frans van der Laaken, één van de voorouders van Bas Westerweel, in de zeventiende eeuw bekend stond als lakenwerker.

armenschool

1719 - In Dordrecht wordt een armenschool geopend waar kinderen van behoeftige ouders gratis les krijgen. Ook in veel andere steden worden dergelijke scholen gesticht, in de hoop dat deze kinderen niet langer zullen opgroeien voor galg en rad en, door iets te leren, later niet ook tot armoede zullen vervallen. Op het schilderij ‘De dorpsschool’ van Jan Steen (ca. 1670) is onder meer te zien hoe de bijziende schoolmeester helemaal opgaat in het versnijden van zijn ganzeveer. Hij heeft geen oog voor de leerlingen, die hem voor de gek houden. Rechts van de meester zit een uil, het zinnebeeld van de domheid van de mens. Een van de jongens reikt hem een bril aan, een verwijzing naar het spreekwoord: ‘wat baet er kaers of bril als den uil niet zien en wil’.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...