Drentse dagen

Op speciale dagen gingen Drentenaren langs de deuren.

Sint-Steffen: Het feest van Sint-Steffen valt op Tweede Kerstdag (26 december), op de naamdag van de heilige Sint-Stephanus. Op deze dag gingen kinderen langs de deuren met een bosje hooi voor de koeien, waarbij ze een rijmpje voordroegen. Als dank hiervoor kregen ze een dikke boterham met boter: een 'stoetbrugg'.

Oud en Nieuw: Op nieuwjaarsdag gingen de Drenthen langs de deuren om met elkaar nieuwjaarskoeken en jenever te nuttigen. Hiervoor werd de term nieuwjaarswinnen gebruikt. Het was de bedoeling de ander voor te zijn met de wens, om zo het nieuwe jaar te winnen. Men veronderstelde dat het jaar voorspoedig zou verlopen als je maar bij veel mensen het nieuwjaar had afgewonnen.

Overlijden: Bij een sterfgeval moesten de nabije buren, de ‘noodnaobers’, alles regelen en dus niet de getroffen familie. Voor de gang van zaken bij de Drentse begrafenissen uit vroegere tijden bestonden allerlei vaststaande gebruiken, waarbij de buren een grote rol speelden. Zo kwamen de beide naaste buurvrouwen naar het huis van de overledene om koffie te bereiden en koek klaar te zetten, terwijl een aantal minder naaste buren het graf groeven op het kerkhof. De buren zorgden ook voor een boerenwagen om het lijk te vervoeren.

Meer info over Drentse folklore:
- Kuipers, G.(1999), Vroeger volksleven in Drenthe, Zuidwolde: Stichting Het Drentse boek
- Dockum, van, H.C.(1948), Van Nieuwjaarsmorgen tot Oudejaarsavond in Drenthe, Assen: De Torenlaan

hygiŽne

1851 - De Amsterdamse hoogleraar Voorhelm Schneevoogt stelt voor ziekenhuispatiŽnten slaapmutsen te laten dragen Ďter bevordering van gezondheid en reinheidí.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Middeleeuwen
Middeleeuwen
400-1555
Historici zijn het niet eens over de afbakening van deze periode...