Gomarus

Franciscus Gomarus werd in 1563 in Brugge geboren als François Gomaer. Hij was van 1594 tot 1618 hoogleraar in de theologie aan de Universiteit van Leiden. Vanuit die positie formuleert hij zijn ideeën over Kerk en Staat, voorbeschikking en de zuiverheid van de leer.

Later werd hij vooral bekend als voorman van de contra-remonstranten. Aanleiding was een ruzie die Gomarus had met zijn Leidse collega Jacobus Arminius, voorman van de remonstranten.

 Het conflict ging over de vraag of God zijn oordeel laat afhangen van het doen en laten van de mens. De academische kwestie leidde zelfs tot een nationaal geschil.Gomarus won dat pleit. Hij vond Maurits en de bevolking aan zijn zijde.

Zijn gedachtegoed is nog altijd terug te vinden in de belijdenisgeschriften van de Nederlandse Hervormde en Gereformeerde kerken. Scholen, Straten en Studentenverenigingen zijn sindsdien naar hem vernoemd.

Franciscus Gomarus: hoogleraar, Predikant en ideoloog van de Republiek in een glorievolle periode.

The Defiance

1816 - De Engelsman Wager krijgt toestemming met het stoomschip The Defiance een dienst tussen Rotterdam en Antwerpen te openen. The Defiance is het eerste stoomschip dat in Nederland in de vaart komt.

Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...