Afstammingsreeks Rong Thijsz. Visbeen - Cilly Dartell

De verre verwant van Cilly Dartell was een schipper.

I. Rong Thijsz Visbeen, alias Kramer, schipper, reder, kramer en landeigenaar, overl. Egmond aan Zee voor 30 jan. 1679, zn. van Thijs Rongen Visbeen en Antje Danen, tr. Maartje Jans van de Kamer, overl. Egmond aan Zee voor 30 jan. 1679.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Thijs Rongen Visbeen, geb. Egmond aan Zee, overl. ald. voor 10 mei 1682, tr.1e Antje Jans Planteyt, overl. Egmond aan Zee voor 1682, dr. van Jan Sijmonsz Planteyt en NN; tr. 2e voor 1682 Lacijtje Ariens.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

III. Aagje Thijs Visbeen, geb. Egmond aan Zee, tr. Klaas Willemsz Gul, geb. Egmond aan Zee ca 1665, viskoper, overl. Egmond aan Zee tussen 1714 en 1731, zn. van Willem Klaasz Gul en NN.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV.  Rong Klaasz Gul, geb. Egmond aan Zee, viskoper en kramer, overl. Egmond aan Zee tussen sept. 1770 en 1775, tr. 1e NN; tr. 2e Akersloot (betaald impost 4 maart) 1731Guurtje Jacobs Bolle, geb. Akersloot, overl. Egmond aan Zee 4 sept. 1752, dr. van [Jacob Janse Bolle en Aagt Jans Krijgsman].

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

V. Cornelis Rongen Gul, geb. Egmond aan Zee voor 1726, begr. ald. 18 maart 1803, tr. Egmond aan Zee 4 mei 1749 Kniertje Dirks Scholder, geb. Egmond aan Zee, begr. ald. 10 jan. 1800, dr. van Dirk Klaasz Scholder en N.N.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Maartje Cornelis Gul, ged. Egmond aan Zee 6 febr. 1753, overl. ald. 16 aug. 1819, tr. Egmond aan Zee 5 febr. 1775 Engel Pietersz van Pel, ged. Egmond aan Zee 4 nov. 1751, viskoper, winkelier, overl. Egmond aan Zee 13 maart 1829, zn. van Pieter Engelsz van Pel en Jannetje Gerrits van Delsen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Klaas van Pel, ged. Egmond aan Zee 13 aug. 1782, viskoper te Egmond, later sjouwer en venter te Amsterdam, overl. Amsterdam 12 nov. 1849, tr. 1e Egmond aan Zee 26 juli 1807 Marijtje Aalberts Moleman, ged. Aalsmeer 14 aug. 1786, overl. Amsterdam 28 mei 1817, dr. van Albertus Moleman en Klaartje Jansdr Krumpelman; tr. 2e  Amsterdam 20 aug. 1823 Adriana Kuijpers, ged. Amsterdam 20 aug. 1784, groentevrouw (1823), dr. van Hendrik Kuijpers en Maria Izabella Marinus, wed. van Hendrik van Dijk.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

VIII. Maria van Pel, geb. Amsterdam 8 maart 1824, overl. ald. 22 aug. 1905, tr 1e Amsterdam 12 nov. 1845  Harmanus van Dalen, geb. Amsterdam 23 april.1820, zeeman (1845), kolonist (1848), overl. Ommerschans, gemeente Ommen 3 dec. 1848, zn. van Anthoni van Dalen en Magdalena van der Linden; tr. 2e  Amsterdam 17 sept. 1851 Joseph Banen, geb. Amsterdam 20 jan. 1826, schoenmakersknecht, overl. Amsterdam 7 nov. 1910, zn. van Gijsbertus Banen en Gertrudis Even.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

IX. Joseph Stephanus Banen, geb. Amsterdam 17 jan. 1854, werkman, overl. Amsterdam 29 april 1915, tr. 1e Amsterdam 19 okt. 1881 Maria Agnes Laufkötter, geb. Amsterdam 7 april 1858, overl. ald. 9 april 1889, dr. van Jacobus Josephus Laufkötter en Maria Gesina Judik; tr. 2e Amsterdam 28 jan. 1891 Euphemia Anna van der Meer, geb. Bloemendaal 8 april 1851, overl. Amsterdam 4 dec. 1917, dr. van Franciscus Antonius van der Meer en Catharina Niesten, wed. van Gerardus Johannes Belderok.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

X. Jacoba Josephine Maria Banen, geb. Amsterdam 20 sept. 1886, overl. ald. 23 dec. 1956, tr. Amsterdam 17 mei 1916 Johannes Franciscus Josephus Pagano Mirani, geb. Nieuwer Amstel 5 juni 1888, metaaldraaier, overl. Hilversum 16 mei 1963, zn. van Leonardus Franciscus Pagano Mirani en Matje Roose.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Maria Jacoba Josephina Pagano Mirani, geb. Amsterdam 25 juli 1917, ateliernaaister/kantoorbediende, overl. Amsterdam 6 juli 1980, tr. Amsterdam 25 febr. 1943 Ludovicus Jacobus Veltmeijer, geb. Rotterdam 26 juli 1917, overl. Hilversum 7 april 2005, zn. van Jacobus Josephus Veltmeijer en Cornelia Ivens.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Priscilla Maria Regina Veltmeijer (Cilly Dartell), geb. Kortenhoef 27 okt. 1957.

tolheffing

1899 - De overheid schaft de tollen op rijkswegen af. Het aantal particuliere tollen blijft echter buitensporig hoog en neemt slechts langzaam af. In 1916 zijn het er nog 298, in 1928 164 en in 1939 78. Zelfs in 1949 wordt nog op 12 plaatsen tol geheven. Op de foto het tolhuisje op de weg van Blaricum naar Laren.

Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...