Afstammingsreeks Fredrik Hendrik - Rob Woldringh

De verre verwant van Rob Woldringh is niemand minder dan Fredrik Hendrik.

I. Frederik Hendrik, prins van Oranje (1625), graaf van Nassau, Katzenelnbogen, Vianden, Dietz, Lingen, Meurs, Buren en Leerdam, markies van Veere en Vlissingen, heer en baron van Breda, der stad Grave en het land van Cuyck, Diest, Grimbergen, Herstal, Crandendonck, Warneton, Arlay, Noseroy, St. Vith, Daesburg, Polanen, Niervaart, IJsselstein, Sint Maartensdijk, Geertruidenberg, Chasteau-regnardt, Hoge en Lage Zwaluwe, Naaldwijk, erfburggraaf van Antwerpen en Besançon (aldus een acte uit 1642), geb. Delft 29 jan. 1584, ged. ald. 12 juni, overl. Den Haag 14 maart 1647, begr. Delft 10 mei. Hij werd in 1593 kolonel van het Noordhollandse regiment, in 1594 student te Leiden en ontving 21 sept. van dat jaar commmissie als ritmeester in Staatse dienst, vertoefde in Frankrijk 1597-1599 en was van 1600-1602 kolonel van het regiment Walen. Op 22 april 1603 werd hij generaal der cavalerie, in 1606 veroverde hij Bredevoort en in 1615 ondernam hij een expeditie naar Brunswijk. Van zijn vader erfde hij Geertruidenberg en omgeving, op 16 april 1612 kocht hij de heerlijkheden Naaldwijk, Honselaarsdijk en Wateringen. Hij volgde in 1625 Maurits op als stadhouder en kapitein-generaal van Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel en werd in 1640 stadhouder van Groningen en Drenthe. Als kapitein-generaal veroverde hij in 1627 Groenlo, in 1629 Den Bosch, in 1632 Venlo, Roermond en Maastricht, in 1637 Breda, in 1644 Sas van Gent en in 1645 Hulst. Hij kreeg de bijnaam de Stedendwinger en in 1637 de titel Hoogheid. Hij huwde Den Haag 4 april 1625 Amalia, gravin van Solms-Braunfels, geb. Braunfels 31 aug. 1602, overl. Den Haag 8 sept. 1675, begr. Delft 21 dec., dr. van Johan Albrecht I en Agnes, gravin van Sayn-Wittgenstein (uit dit huwelijk negen kinderen).  

Uit een relatie:

II. Frederik van Nassau, heer van Zuijlenstein (beleend 15 maart 1640) , geb. [1624], kapitein der Staatse infanterie 27 aug. 1640, luitenant-kolonel in het Utrechtse regiment 27 mei 1645, provinciaal bevelhebber in Utrecht 1646-1672, kolonel 23 jan. 1658, gouverneur van Willem III 1659-1666 (toen werd deze Kind van Staat), luitenant-generaal 17 jan. 1668, gouverneur van Breda 2 april 1670, generaal der infanterie 12 april 1672, sneuvelde 12 okt. 1672 bij Grevenbrugge (Woerden), bijgezet Den Haag Kloosterkerk 17 jan. 1673, later begr. Leersum,  tr. Den Haag 18 okt. 1648 Mary Killigrew, geb 1627, dr. van Sir William en Mary Hill of Honilay.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Willem van Nassau, heer van Zuijlenstein, Leersum en Waayenstein, ged. Den Haag 7 okt. 1649, ritmeester in Staatse dienst 16 sept. 1672, commandant der lijf-compagnie van Willem III (met rang van majoor) 1674, kolonel 1 juli 1679 (commissie 22 juni 1688) adjudant-generaal van de Prins sinds januari 1682. Hij vergezelde deze in 1688 naar Engeland en werd 23 mei 1689 master of the robes (tot 1695), voorts 26 mei 1690 generaal-majoor en 24 okt. 1694 luitenant-generaal der cavalerie op Engelse commissie, tenslotte 10 mei 1695 verheven tot graaf v. Rochford, burggraaf Turnbridge en baron Enfield. Hij werd gewond in de slag bij Neerwinden 19 juli 1693, nam 20 febr. 1696 zitting in het Hogerhuis, werd 8 juli 1698 grootgrondbezitter in Ierland en  overl. Zuijlenstein 12 juli 1708, otr. Den Haag 28 jan. 1681 Jane Wroth of Durrants, ged. Enfield (Middlesex) 29 maart 1659, overl. Zuijlenstein 23 juni 1703, dr. van Sir Henry en Anna Maynard.
 
Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Maria van Nassau-Zuylensteyn, ged. Leersum 20 febr. 1687, overl. Arnhem 8 juni 1765, tr. Zuijlenstein 18 aug. 1708 Godard Adriaan van Reede van Amerongen, heer van Herveld, ged. Den Haag 11 okt. 1674, lid van de Ridderschap van de Veluwe 5 febr. 1698, compareerde op de landdag van de Veluwe 1699, 1707, 1709, 1710 en 1712, ambtsjonker van Rheden 24 april 1705, commandeur van de Duitse Orde Balye van Utrecht 1 febr. 1707, luitenant-jagermeester van Gelderland 1702, richter van Arnhem en Veluwezoom 13 maart 1717, landdrost van de Veluwe 1 sept. 1728, gecommitteerde ter Generaliteits Rekenkamer 1699-1705, gecommitterde ter Staten-Generaal 1705-1714, gedeputeerde te Velde, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze 1714-1728, gedeputeerde van de Veluwe 1723-1726, overl. op h. Klingelbeek te Renkum 2 mei 1730, zn. van Godard, 1e graaf van Athlone en Ursula Philippota van Raesfelt, vrouwe van Herreveld.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Wilhelmine Jeanne van Reede, vrouwe van Half-Herveld, geb. ca. 1710, overl. h. den Brieler, Barneveld 12 juni 1779, tr. Arnhem 4 dec. 1736 Goossen Geurt Bentinck, heer van Aller, Brieler en Berencamp, geb. 18, ged. Arnhem 21 sept. 1712, ambtsjonker van Putten 1733-, in de Ridderschap van Veluwe 1735-, burgemeester Arnhem, luitenant-jagermeester van Gelderland 1756-, rekenmeester Gelderland 1767-, richter Arnhem en Veluwezoom 1774-1776, drost heerlijkheid het Loo, landdrost van Veluwe 1776 tot overl., curator Hogeschool Harderwijk 1776, gedeputeerde 1750-1786, overl. h. den Brieler, Barneveld 23 juni 1786, zn. van Wolf Assueer Bentinck en Christina van Wijhe.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Christina Bentinck, geb. Arnhem, ged. ald. 20 jan. 1737, overl. Groningen 26 nov.1815,  tr. Barneveld 31 mei 1762 Unico Allard Alberda , heer van Menkema en Dijksterhuis, geb. Groningen 17 okt. 1726, lid Raad van State 1748-1749, 1772-1773, meesterknaap prov. jachtgericht 1750-1789, gecommitteerde raad wegens de Ommelanden 1754-1756, lid Admiraliteit Amsterdam 1757, 1768-1769, 1781, gedeputeerde staat 1758-1759, 1764-1765, 1774-1779, lid prov. rekenkamer 1760-1763, 1766-1767, lid Admiraliteit Harlingen 1770-1771, 1782-1783, gecommitteerde ter Staten-Generaal 1785, overl. Menkemaborg 28 aug. 1790, zn. van Gerhard Horenken Alberda en Susanna Elisabeth Alberda.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII.  Christina Maria Alberda, geb. Menkemaborg, Uithuizen 17 dec. 1775, overl. Groningen 9 juni 1856, tr. (otr. Groningen 28 mei) 1796 Jhr. Mr. Jean Francois van Iddekinge (R.N.L.), geb. Kropswolde 4 juni 1765, j.u.d. Groningen 1788, lid van het gildrecht 1785-1790, 1792, 1793, kluftheer 1786-1795, ontvanger der verkopingen in het Oldambt 1790-1796, gezworene 1791, 1792 (keurheer), 1794, lid Grote Vergadering van Notabelen 1814, lid Prov. Staten van Groningen (1815)-1843, burgemeester van Groningen 1819-1842, curator Groninger Hogeschool 1824-1842, overl. ald. 6 april 1848, zn. van Mr. Tobias Jan van Iddekinge en Johanna Catharina Alberda.


Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Jkvr. Christina van Iddekinge, ged. Groningen 19 okt. 1798, overl. ald. 21 okt. 1863, tr. Groningen 23 april 1824 Mr. Jacob Woldringh, ged. Groningen 17 dec. 1794, raadsheer  gerechtshof te Groningen 1858-1870, overl. ald. 25 aug. 1878, zn. van Mr. Gerard Gillis Woldringh en Anna Catharina Roorda.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Gerard Gillis (Gilles) Woldringh, geb. Appingedam 19 jan. 1825, kapitein der Schutterij te Groningen (1875), overl. ald. 17 sept. 1896, tr. Groningen 10 sept. 1873 Helena Jacoba Pieters, geb. Groningen 16 jan. 1823, overl. ald. 13 sept. 1889, dr. van Hendrik (Hindrik) Pieters en Willemina Schoffelmeijer en gesch. van Jacobus Theodorus Franciscus Eissen(s).

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Jacobus Woldringh, geb. Groningen 8 jan 1856, (gewettigd bij huwelijk van zijn ouders) commies strafgevangenis, [overl. Groningen 30 dec. 1936], tr. Heumen 16 aug. 1889  Elisabeth Meerburg Snarenberg, geb. Kruiningen 4 juli 1858, [overl. Aalsmeer 3 aug. 1938], dr. van Petrus Meerburg Snarenberg en Maria Wilhelmina Janssen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Gerard Gilles Woldringh, geb. 1891.

Uit zijn huwelijk ondermeer:

XII. Gerard Woldringh, geb. Heerlen 6 maart 1922, tr. Heerlen 17 okt. 1946 Maria Antoinette Elisabeth Schrijber, geb. Roermond 17 dec. 1922.

Kinderen uit dit huwelijk zijn ondermeer:

XIII. Rob Woldringh, geb. Heerlen 28 juli 1953, IT-consultant

gevangenissen

1885 - Opening van de gevangenis van Scheveningen. De bouw heeft twee jaar geduurd en heeft 488.000 gulden gekost. In 1908 zal worden begonnen met de bouw van drie paviljoens voor gevangenen met psychische stoornissen. De Leidse gifmengster Mie van der Linden wordt veroordeeld tot levenslange tuchthuisstraf wegens het vergiftigen van vier personen. In 1886 wordt in Arnhem de koepelgevangenis in gebruik genomen. Soortgelijke gevangenissen in Breda en Haarlem volgen in 1888 en 1901.

Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...