Zouaven

In 1860 doet Paus Pius IX een belangrijke oproep.

Hij vraagt katholieke jongeren vanuit de hele wereld om in Rome mee te strijden met de pauselijke troepen tegen de Italiaanse eenheidsstrijders. De paus vreest voor het bestaan van de onafhankelijke Kerkelijke Staat.

Nederlandse katholieke jongens geven in grote getalen gehoor aan de smeekbede van de paus. Ze verzamelen in het Brabantse Oudenbosch waar ze een korte training krijgen.

Onder de naam 'Zouaven' vechten ruim drieduizend Nederlandse mannen tegen de Italiaanse troepen onder leiding van Garibaldi. Ze vormen het grootste buitenlandse contigent. De Zouaven blijken uiteindelijk te zwak en in 1870 moeten zij het verlies van Rome erkennen.

Bij terugkomst in Nederland verliezen veel strijders hun staatsburgerschap omdat zij in vreemde krijgsdienst zijn geweest. Maar als eerbetoon en blijvende herinnering wordt in Oudenbosch een replica van de St. Pieter gebouwd.

Meer info:
http://www.zouavenmuseum.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zouaaf

1 januari - nieuwjaarsdag

Alle mensen wensen elkaar een gelukkig nieuwjaar. Ook vroeger al gingen die nieuwjaarswensen gepaard met veel alcoholgebruik. Per streek zijn er bijzondere gebruiken. In de omgeving van Drachten worden er in de oudejaarsnacht grote geschilderde voorstellingen opgebouwd. Het onderwerp is elk jaar kritisch, vrolijk en vol spot. In Scheveningen nemen jaarlijks duizenden landgenoten een frisse duik om het nieuwe jaar te begroeten, ongeacht de temperatuur van het water. Na afloop is er koffie, chocolade, soep of iets sterkers.

Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...