De slag bij de Boyne

Een strijd om de Engelse troon.

Ieder jaar in juli wordt in Noord-ierland met luidruchtige en soms gewelddadige oranjemarsen een historische veldslag herdacht, die de toekomst bepaalde van protestant Engeland en Katholiek Ierland.
Deze veldslag staat bekend als de Battle of the Boyne, en had alle ingrediënten om er een onvergetelijke titanenstrijd van te maken: twee koningen, de één Engelsman, James, en devoot katholiek en de ander een Nederlandse protestant, die tegen elkaar strijden om de heerschappij over Engeland.

In die tijd lagen in heel Europa katholieken en protestanten met elkaar overhoop. De Republiek was protestant en een groot deel van Engeland ook. Maar Engeland had een katholieke koning.

James II was sinds zijn tweede huwelijk een devoot katholiek. Zijn onderdanen zagen een katholieke koning niet zitten en zetten hem af. Zijn dochter Mary, die nog wel protestant was kwam op de troon. Mary was getrouwd met de Nederlandse stadhouder Willem III, dus die werd koning. Dit gebeurde in 1688, en wordt de Glorious Revolution genoemd.

James II liet dit niet op zich zitten en verzamelde vanuit overwegend katholiek Ierland een leger om zijn troon terug te krijgen. Toen Willem III daar lucht van kreeg, toog hij ook naar Ierland. De twee partijen kwamen elkaar tegen vlakbij de stad Drogheda, bij de rivier Boyne.

Willem III had een huurleger van ongeveer 36.000 man, bestaande uit soldaten van verschillende nationaliteiten, en James had zo’n 25.000 man en beschikte over cavalerie die hij van de Franse koning had gekregen. Er werd stevig gevochten, maar aan het einde van de dag telde de grote overmacht van Willems leger zwaarder en moest James de aftocht blazen.


Meer info:
- Ierse webpagina over de slag bij de Boyne: http://www.battleoftheboyne.ie/
- Meer lezen over het Staatse Leger in het algemeen: 'Deser landen crijchsvolck': het Staatse leger en de militaire revoluties 1588-1688, (Uitgeverij Bert Bakker; Amsterdam 2006) ISBN 9035129415.  

 

 

 

Mammoetwet

1963 - De Mammoetwet wordt van kracht. Na een experimentele overgangsfase van vijf jaar zal de wet in 1968 op alle scholen woren ingevoerd.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...