Slavenleven

Slaven hadden een bepaalde waarde.

De plantage Jagtlust, waar de voorouders van Dolores en Sylvana moesten werken, was een koffieplantage aan de rivier de Suriname, grenzend aan de suikerplantages Dordrecht en Meerzorg. De eigenaar Barnet Lyon was mede-eigenaar van de plantages Alkmaar (1/2 aandeel), Frederiksdorp (1/2 aandeel) en Gracisakamp. In 1863 werkten er 234 slaven.
 
Op de meeste plantages in Suriname werd suiker, koffie, tabak en cacao verbouwd. De werkdruk op een suikerplantage lag hoger dan op een koffieplantage. De demografie van een koffieplantage was daarom ook iets minder ongunstig dan die op een suikerplantage. Suiker moest het hele jaar door worden geplant, geoogst en gemalen; eenmaal geplante koffie daarentegen kan 15 tot 40 jaar meegaan.

Slaven hadden een bepaalde waarde; zij waren immers onderdeel van het ‘kapitaal’ van de planter. Hoe groter het belang van een slaaf was voor de plantageproductie, hoe hoger de waarde.

Ook binnen de slavenwereld bestond een hiërarchie. De hoogste positie hadden de eliteslaven. Zij waren opzichters (negerofficieren) en technische specialisten, waaronder timmerlieden. Toontje Jesaja was zo’n timmerman. Dit waren mannen, met uitzondering van de subelite van huisslaven die overwegend vrouwelijk was. Huisslaven, zoals Amba Leeuwin, werkten in de huishouding van de planter. Tot slot waren er de Veldslaven die het minste waard waren; zij werkten op het land. Tot deze groep behoorde Regine Cornelia Blinkert, de vrouw van Toontje.

De huisvesting van de slaven was eenvoudig; zijn woonden in zelfgebouwde hutten die bij elkaar stonden in een ‘dorp’.


Meer info:

http://www.nationaalarchief.nl/vrij-in-suriname/
http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/infoblok.jsp?infoblok=426265
www.kitlv.nl
- Kom, Anton de (2001), Wij slaven van Suriname, Amsterdam: Contact

vogel of vis

1925 - Het gevangeniswezen wordt versoepeld. Gedetineerden mogen voortaan kranten lezen, brieven naar huis schrijven, voordrachten bijwonen, meer bezoek ontvangen, de wanden van hun cel versieren en bloemen en planten houden. Een vogel of vis mag zelfs de cel mee in worden genomen. Andere privileges: spelletjes, roken tijdens het luchten, de baard laten staan of zich zelf scheren - mits het scheermes is goedgekeurd. Bovendien krijgen de ruiten van de cellen doorzichtig glas en wordt de zitkruk, tot dan toe vastgemaakt aan de celmuur, vervangen door een losse stoel.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
1940-1945
Het kleine en slecht bewapende Nederlandse leger staat machteloos...