Surinaamse bodemschatten

De twintigste eeuw is een eeuw van grote veranderingen voor de Surinaamse economie.

De suiker-, koffie- en cacao-plantages verdwijnen. Heel belangrijk voor de Surinaamse economie wordt het delven en exporteren van grondstoffen. Bauxiet staat wat dat betreft op nummer één. Maar ook goudwinning wordt rond de eeuwwisseling een bron van inkomsten voor duizenden Surinamers. Als klap op de vuurpijl wordt in de jaren zestig aardolie gevonden.

Bauxiet
Van onschatbare waarde voor de Surinaamse economie is bauxiet. Bauxiet is de grondstof waarvan aluminium wordt gemaakt. In 1916 vestigt de Surinaamse Bauxiet Maatschappij zich, waarna in 1922 de eerste export op gang komt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is Suriname de grootste exporteur van bauxiet ter wereld.

Goud
Al in 1876 wordt de eerste goudafzetting ontdekt. 1800 miljoen jaar oud is het gesteente waar het goud zich in bevindt. Een ware 'goldrush' ontstaat. Er wordt een spoorweg, de “goudtrein”, aangelegd naar de ontginningsgebieden en er worden goud-consessies uitgegeven.

Het Surinaamse regenwoud herbergt nog vele restanten van de goudzoekerij. Mochten de goudzoekers geen geluk hebben bij hun zoektocht, dan laten ze alles achter: van antieke stoommachines tot moderne baggermolens. Tegenwoordig trekken er door de stijging van de goudprijs weer duizenden goudzoekers naar Suriname.

Olie
Bijzonder voor de Caraïben is de aanwezigheid van aardolie in Suriname. In 1965 wordt bij toeval olie gevonden als de staat naar water gaat boren. "Nu zijn we rijk", werd er gedacht. Vervolgens viel de productie enigszins tegen: 1,5 vat per dag. Daarna heeft de oliewinning zich serieus ontwikkeld tot 10.000 barrels per dag. Staatsolie is nu het tweede bedrijf in Suriname, met 600 werknemers en als motto: vertrouwen op eigen kunnen.

Meer info:
- Cappelle, H. Van (1899) De Boven-Nickerie onderzocht en in kaart gebracht door C. van Drimmelen, en naar diens verslag en bijeengebrachte gronden en gesteenten beschreven door Dr. H. van Cappelle.
- Munnick, O. M. de (1946), Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld. De gang van het erts tot metaal. Hengelo: Smit
- Wong, Th.E., Vletter, D.R. de, Krook, L., Zonneveld, J.I.S. en Loon, A.J. van (1998), The history of earth sciences in Suriname, Amsterdam: KNAW

 

 

 

 

 

 

Simon Stevin

1649 - Simon Stevin publiceert zijn Materiae Politicae, waarin adviezen over hygiŽne en woningbouw zijn opgenomen.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Eerste Wereldoorlog
Eerste Wereldoorlog
1914-1918
Hoewel de Eerste Wereldoorlog aan Nederland voorbij gaat, worden veel goederen schaars...