Afstammingsreeks Nicolaus Waker - Harm Edens

De verre verwant van Harm Edens wordt geboren in 1638.

I. Ds. Nicolaus Waker (Waaker, Waecker), ged. Medemblik 3 jan. 1638, predikant te Nieuw Beerta van 4 juli 1675 tot 20 november 1680, daarna te St. George d‘Elmina, overl. 1682, zn. van Cornelis Cornelisz Waker, tr. 1e NN; tr. 2e Veendam-Wildervank 2 febr. 1662 Tobia (Wildervanck), ged. Groningen 13 jan. 1641, overl. tussen 11 juni 1695 en 1696, dr. van Adriaan Geerts (Wildervanck) en Margaretha Hardenberg.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Tobias Waker, ged. Veendam-Wildervank 23 nov. 1673, tr. Veendam-Wildervank 9 febr. 1696 Claasjen Hindriks, van Veendam.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Nicolaus Waker, ged. Veendam 5 dec. 1704, overl. 1775, tr. 1e  Veendam 11 maart 1731 Almtje Geerts (Schudde), van Veendam, overl. voor 29 jan. 1737; tr. 2e Veendam 17 febr. 1737 Fennigjen Hindriks, wed. van Berend Adams.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

IV.  Tobias Waker, ged. Veendam 5 sept. 1734, overl. Muntendam en begr. Zuidbroek 5 okt. 1784, tr. Zuidbroek 22 jan. 1758 Aaltje Jochems, geb. Muntendam 3 sept. en ged. Zuidbroek 5 sept. 1734, overl. Muntendam en begr. Zuidbroek 4 nov. 1802, dr. van Jochem Pieters en Tjaakje Nannes.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Nanne Waker, geb. Muntendam 17 juni en ged. Zuidbroek 23 juni 1776, arbeider, overl. Zuidbroek 2 jan. 1855, tr. Zuidbroek 25 maart 1798 Engel Jans (Lumering), geb. 1 jan. en ged. Zuidbroek 5 jan. 1772, overl. ald. 20 sept. 1854, dr. van Jan Klasens en Gepke Alberts.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Aaltje Waker, geb. Zuidbroek 24 juni en ged. ald. 7 juli 1805, overl. Zuidbroek 12 febr. 1870, tr. Zuidbroek 25 april 1833 Jan Paulus Kamst, geb. Langezwaag 20 april 1810, arbeider, overl. Zuidbroek 27 okt. 1875, zn. van Paulus Freerks Kamst en Gebbechien Wolters Tuiten.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Gebbechien Kampst, geb. Zuidbroek 28 dec. 1833, tr. Zuidbroek 15 mei 1856 Arend Hartman, geb. Noordbroek 12 mei 1832, boerenknecht, zn. van Arend Jakobs Hartman en Zwaantje Berends Elvenkamp.

Uit dit huwelijk ondermeer:


VIII.
Aaltje Hartman, geb. Zuidbroek [19 jan. 1857], overl. Winschoten 7 aug. 1920, tr. Winschoten 26 nov. 1885 Freerk Prak, geb. Winschoten 28 maart 1859, arbeider, overl. Winschoten 27 nov. 1941, zn. van Jan Prak en Hendrikje Mulder.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Gebbechien Prak, geb. Winschoten 13 april 1890, overl. Veendam 15 febr. 1951, tr. 1e Winschoten 6 dec. 1924 Jakob Reer, Oude Pekela, overl. Groningen 21 febr. 1925, zn. van Jan Reer en Petronella Thaden; tr. 2e Winschoten 28 febr. 1929 Harm Edens, geb. Bellingwolde 14 dec. 1887, schoenmaker, overl. Enschede 24 juni 1972, zn. van Klaas Edens en Klasien Prins

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

X.   Klaas Edens, geb. Veendam 9 jan. 1930, tr. Wildervank 23 mei 1956 Wilhelmina Christina Buitenhuis, geb. Hoogeveen 7 nov. 1929, dr. van Jacob Buitenhuis en Martha Schuringa.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Harm Jacob Edens, geb. Enschede 4 aug. 1961.

nieuwe onderwijswet

1857 - Een nieuwe Onderwijswet stelt voor de lagere school de vakken lezen, schrijven, rekenen, vormleer, Nederlands, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur en zingen verplicht. De wet opent tevens de mogelijkheid tot instellingen voor meer uitgebreid lager onderwijs. Op deze MULO’s worden, behalve de lagere-schoolvakken, ook moderne talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek en (voor meisjes) handwerken onderwezen.

Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...