Alida Wijnants

Een verre verwant van Johanna Congo Lowango, Alida Wijnants, overlijdt in het jaar 1739 op 81-jarige leeftijd. Haar betovergrootvader was Willem van Oranje, maar zelf wordt zij ‘van de armen begraven’. Haar armoede is een rechtstreeks gevolg van het feit dat ze weduwe is geworden.

In de achttiende eeuw kan je niet rekenen op een oudedagsvoorziening. Als armen geen geld hebben om een begrafenis te betalen kunnen ze wel aanspraak maken op het stelsel van weldadigheid en van burenhulp. En zo zijn er nog meer gebruiken en rituelen rond de dood.


zedenpolitie

1911 - Het Rotterdamse politiekorps krijgt als eerste in Nederland een afdeling zeden- en kinderpolitie. Aanleiding: de in dat jaar aangenomen Wet tot Bestrijding van Zedeloosheid, waarin onder meer de prostitutie wordt verboden.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Interbellum
Interbellum
1918-1940
Periode 'tussen beide wereldoorlogen'. In Nederland een betrekkelijk rustige periode...