Willem van Oranje

Willem van Oranje wordt geboren in het jaar 1531 op slot Dillenburg in Duitsland.

Zonder hem zou Nederland ondenkbaar zijn. Hij geldt nog altijd als de Vader des Vaderlands. Op elfjarige leeftijd erft hij het prinsdom Orange in Frankrijk en aan dat gebied ontleent hij ook zijn familienaam en  lijfspreuk: Je Maintiendrai.

Aanvankelijk eert hij de koning van Hispanje, maar geleidelijk wordt zijn verzet tegen Filips de Tweede groter. In een beroemde rede bepleit hij godsdienstvrijheid en daarmee gooit hij de knuppel in het hoenderhok. De Tachtigjarige Oorlog is onvermijdelijk geworden.

Ruim voor het einde daarvan wordt hij in 1584 door Balthasar Gerards in Delft vermoord. "Mijn God, erbarm u over mij en over uw arme volk", zijn naar verluid zijn laatste woorden. Hij trouwt vier maal. Johanna Congo Lowango stamt uit zijn tweede huwelijk met Anna van Saksen. Willem van Oranje: de grondlegger van ons huidige vorstenhuis.

Ook Ron Pistoor, een kandidaat uit de tweede serie van Verre Verwanten stamt af van deze wereldberoemde voorouder. 

Meer info:

- http://entoen.nu/venster.aspx?id=12

 

vereniging

1842 - Oprichting van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, de voorloper van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA).

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...