Afscheiding van BelgiŽ

In 1831 ondernamen de Nederlanders de Tiendaagse Veldtocht tegen de Belgen. Nederland was net onder het juk van de Fransen vandaan gekomen en vormde met België het Verenigde Koninkrijk der Nederlanden, met Willem I als koning.

Het was niet uit liefde dat de twee landen een eenheid werden; ze moesten gezamenlijk een bufferstaat tegen Frankrijk vormen. Het was geen harmonisch samenleven. De Belgen waren in de meerderheid, toch kregen zij evenveel zetels in de Tweede Kamer als de Nederlanders. Ook moesten ze meebetalen aan de aflossing van de enorme schuld van de Noordelijke Nederlanden. Bovendien probeerde Willem I het protestantisme en de Nederlandse taal op te leggen aan de Belgen.

In 1830 accepteerden de Belgen hun achtergestelde positie niet langer en tijdens de operavoorstelling ‘La Muette de Portici’ in Brussel sloeg de vlam in de pan. Toen er een aria werd gezongen over vaderlandsliefde barstte het volk los en braken overal in de stad relletjes uit. Niet lang daarna riepen de Belgen hun onafhankelijkheid uit en benoemden zij Leopold van Saksen-Coburg tot hun eigen koning. Willem I was de Zuidelijke Nederlanden kwijt, maar was het niet eens over de nieuwe landsgrenzen.

Onder leiding van zijn zoon prins Frederik trok op 2 augustus 1831 een groot leger België binnen wat resulteerde in de Tiendaagse Veldtocht. Tachtigduizend man waren op de been. Niet alleen militairen uit het leger van Willem I, maar ook leden van diverse schutterijen, vrijwilligers en de studentenweerbaarheid. Tien dagen lang vochten zij, met wisselend succes, tegen de Belgen. Maar het waren vooral zware dagen door het vele lopen, de brandende zon en een groot gebrek aan drinkwater.

Aan Nederlandse zijde vielen zo’n 1100 doden en gewonden, waarvan er slechts ongeveer 130 sneuvelden in de strijd. Op 12 augustus werd een wapenstilstand getekend. Nederland was aan de winnende hand, maar vreesde het Franse leger dat vanuit het zuiden optrok om de Belgen te steunen. Op 20 augustus verlieten de laatste Nederlandse militairen België, maar het zou nog 9 jaar duren voordat het tot een overeenkomst tussen beide landen zou komen.

 Meer informatie:
http://www.embregts-genealogie.nl/liber_sa_10.htm
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendaagse_Veldtocht
www.schutterij1830-s-hertogenbosch.nl

- Nater, Johan P. (1980), De Tiendaagse veldtocht. De Belgische opstand 1830/1831. Haarlem: Fibula-Van Dishoeck
- Hoeven, Hans van der (1973), De Belgische beroerte. De Tiendaagse Veldtocht en de scheuring der Nederlanden, 1830-1839. Amsterdam: Wetenschappelijke uitgeverij
 

verkeersborden

1951 - In verband met de nieuwe Verkeerswet moesten op 1 januari 1951 allerlei verkeersborden worden vervangen.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Volle middeleeuwen
Volle middeleeuwen
900-1300
Het einde van het Karolingische Rijk komt in zicht...