Het Hof van Holland

Mensen van een bepaalde stand konden alleen door leden van dezelfde stand berecht worden.

Het Hof van Holland en Zeeland werd in 1428 ingesteld als de opvolger en hervorming van de grafelijke raad, de curia. Het Hof van Holland, dat aan het Binnenhof zat, hield zich aanvankelijk bezig met juridische en bestuurlijke zaken. De raad stond onder meer de Heer bij bij het uitoefenen van de macht. Ze kwamen niet op regelmatige basis bij elkaar.

In de tijd van de voorouder van Eise Postma, Pieter Drijfhout, werd het Hof van Holland meer en meer een juridische instelling. Het Hof behandelde niet de minste zaken. Zware misdrijven, zaken die een kleinere rechtbank niet kon behandelen, kwamen voor voor het Hof. Dit waren onder meer zaken tegen het land of de landsheer, zaken van edelen, steden en geestelijken.

Dit had ook te maken met het feit dat edellieden niet door simpele rechtbankjes berecht konden worden. Slechts gelijken mochten recht over hen spreken. Mensen van een bepaalde stand konden alleen door leden van dezelfde stand berecht worden. Bij het Hof zaten dan ook alleen mensen uit de bovenste lagen van de maatschappij.

Eén van de bekendste zaken die voor het Hof van Holland verscheen, was de zaak tegen Cornelis de Witt. Ten tijde van de Bataafse Republiek, eind achttiende eeuw werd het Hof van Holland, vervangen door het Hof van Justitie over de voormalige gewesten Holland en Zeeland.

Meer info over Advocatuur en het Hof van Holland:
www.gevangenpoort.nl
- R. Huijbrecht, S. Scheffers en J. Scheffers-Hofman (red.), Album advocatorum, De advocaten van het Hof van Holland, 1560–1811  (Den Haag: Algemeen Rijksarchief 1996)
www.nationaalarchief.nl. Hier liggen de archieven van het Hof van Holland.

 

rellen

1975 - In Amsterdam breken rellen uit naar aanleiding van de sloop van de Nieuwmarktbuurt, ten behoeve van de aanleg van een metro. De ongeregeldheden staan symbool voor het groeiende verzet tegen autoverkeer en stadsafbraak.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...