IJs in Friesland

De klokkenmaker komt op dramatische wijze aan zijn einde.

De voorouder van Jenny Arean verdronk op 21 december 1822, toen hij al schaatsend op weg was naar Gorredijk. Hij en zijn knecht reden in een wak in de Gonrypsterpoel. Zijn vrouw Elisabeth heeft na het overlijden van IJlstra een overlijdensadvertentie laten plaatsen, met daarin de volgende tekst:

“Gisteren ontving ik het ontzettend bericht, dat mijn waarde echtgenoot, Sjpuke IJlstra door het ijs een prooi des doods was geworden. Hij bereikte den ouderdom van bijna 45 jaren. De dierbare leer van Christus kan alleen mijn wonden verzagten.”

Dat IJlstra een zakenreis over ijs maakte, was heel normaal in het Friesland van de achttiende eeuw. Alle vervoer ging in die tijd over water en als het vroor, bood dat nieuwe perspectieven. Het transport over ijs ging natuurlijk vele malen sneller dan over land, dus werden in koude wintermaanden zakenreizen en familiebezoeken gepland.

Daar komt ook nog bij dat veel Friezen agrariërs waren, waardoor er in de winter minder werk voorhanden was. Mensen hielden dus meer tijd over om te reizen. De herbergen vlakbij het water zaten ’s winters tot aan de nok toe vol. Kortom: Friesland bloeide op als het vroor!

Meer info over Friese winters:
www.friesscheepvaartmuseum.nl
- Diekstra, Rene (2003), Nederlandsche winters van weleer, Kampen

kubuswoningen

1984 - In Rotterdam wordt het Blaakse Bos met de Kubuswoningen van architect Piet Blom geopend. Nederlanders kiezen in de jaren tachtig voor ‘wonen op maat’, voor huizen met een eigen karakter.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...