Afstammingsreeks Jean Licher - Joop Braakhekke

I. Jean Licher, geb. Salavas (Vivarais, Ardèche), meester pottenbakker, zn. van Moyse Lichière en Suzanne Mazellière, tr. Prenzlau (nu Berlijn) 29 mei 1690 Marie Madeleine Viseux, geb. Sailly-aux-Bois (Artois), dr. van Jean Viseux en Marie Pety (Petit).

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Henri Licher, ged. Utrecht 1 april 1694, overl. voor 31 maart 1748, otr. Utrecht 28 april 1715 Marthe (Mechteld) van Heydelberg (Eydenbergh, Audenberg), begr. Amsterdam 31 maart 1748.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Isaac Licher, ged. Utrecht 8 sept. 1726, overl. voor 29 mei 1796. kerk otr. Amsterdam 10 april. 1750 Maria van der Hulst, ged. Amsterdam 3 mei 1722, begr. ald. 29 mei 1796, dr. van Wilhelmus van der Hulst en Marie Hooglant.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Hendrik George Licher, ged. Amsterdam 18 april 1756, overl. ald. 26 aug. 1822, kerk otr. Amsterdam 8 april 1791 Marie Madelaine Pottimon, geb. Amsterdam 22 jan. 1760, overl. ald. 20 dec. 1854, (94 jaar oud), dr. van Nicolas Pottemon (Nicola Pothemon, afkomstig uit ‘Bourgonge’) en Marianne Neau.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Henri George Licher, geb. Amsterdam 26 dec. 1793, schoenmakersknecht (1822), overl. Amsterdam 9 aug. 1855, tr. Amsterdam 10 juli 1822 Catharina van Beek, ged. Amsterdam 21 jan. 1798, overl. ald. 25 dec. 1875, dr. van Johannes van Beek en Josiena Willemse.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Isaac Joseph Licher, geb. Amsterdam 5 april 1836, sigarenmaker, overl. Amsterdam 5 maart 1891, tr. Amsterdam 2 nov. 1864 Wietse de Bruin, geb. Steenwijk 17 nov. 1828, overl. Amsterdam 25 sept. 1920, dr. van François de Bruin en Geertje Greven.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Louisa Catharina Licher, geb. Amsterdam 14 okt. 1865, overl. ald. 16 april 1949, tr. 1e  Amsterdam 16 april 1884 (echtscheiding ald. 4 jan. 1924) Jan Bosmeijer, geb. Amsterdam 8 jan. 1861 (erkend bij het huwelijk van zijn ouders), passementwerker, zn. van Johannes Bosmeijer en Dina van Donge; tr. 2e Amsterdam 15 dec. 1927 Johannes Hendrik Flamme, geb. Amsterdam 31 jan. 1854, overl. ald. 28 april 1941, zn. van Willem Frederik Karel Flamme en Willemina Hollander, wedr. van Anna Berta.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Johannes Franciscus Bosmeijer, geb. Amsterdam 4 sept. 1890, rijwielhersteller, overl. Amsterdam 18 okt. 1958, tr. 1e Amsterdam 29 dec. 1909 (echtscheiding ald. 19 nov. 1919) Rosalina Wilhelmina Huoi, geb. Amsterdam 2 aug. 1890, erkend door de moeder Amsterdam 4 dec. 1909, overl. Apeldoorn 3 dec. 1969, dr. van Johanna Huoi; tr. 2e Amsterdam 29 juni 1922 nogmaals met de eerste echtgenote.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

IX. Louise Catharina Elisabeth Bosmeijer, geb. Amsterdam 31 aug. 1910, tr. Amsterdam 26 mei 1932 Hendrikus Braakhekke, geb. Gorssel 12 april 1904, dir. belastingen, overl. Sneek 30 juli 1979, zn. van Hendrik en Gerritdina Broer.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Johannes Franciscus Braakhekke, geb. Apeldoorn 11 april 1941.

bloedsomloop

1628 - De Engelse geleerde William Harvey ontdekt de bloedsomloop. Zijn bevindingen leiden ook in de Nederlanden tot felle discussies tussen voor- en tegenstanders van de nieuwe inzichten.

Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...