Afstammingsreeks Floris V - Esther Kooijman

De verre verwant van Esther Kooijman is niemand minder dan Floris V.

I. Floris V van Holland, geb. Leiden 24 juni 1254, graaf van Holland 1256, overl. Muiderberg 27 juni 1296 (vermoord), begr. Rijnsburg.

Uit een relatie ondermeer:

II. Catharina bastaarddochter van Floris van Holland, overl. na 12 aug. 1328, tr. voor 21 april 1301 Zweder I de Rovere/van Montfoort, burggraaf van Montfoort, overl. tussen 28 mei 1329 en 2 jan. 1331, zn. van Hendrik I van Montfoort en N. van Vianen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Hendrik II de Rovere van Montfoort, burggraaf van Montfoort 1323, overl. voor 15 okt. 1333, tr. 1322 Agnes van Amstel-IJsselstein, overl. 17 jan. 1360, dr. van Gijsbrecht van Amstel-IJsselstein en Berta van Arkel-Heukelum.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Zweder II van Montfoort, burggraaf van Montfoort 1345, overl. 15 aug. 1375 tijdens een reis naar Jeruzalem, tr. (huwelijks contract 10 april 1348) Mechtild van Culemborg, overl. na 27 febr. 1390 (memorie 1 april), dr. van Hubert II van Culemborg en Jutte Petersdr van der Leck.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Hendrik III van Montfoort, burggraaf van Montfoort 1375, heer van Linschoten, raad van de graaf van Holland, verbannen 28 mei 1393 wegens medeplichtigheid aan de moord op Willem Cuser en Aleid van Poelgeest, testeert 1402, overl. tussen 23 juni 1402 en 29 okt. 1402, tr. (huwelijks contract 20 sept. 1377, disp. 17 febr. 1378) 30 mei 1378 Oda van Polanen, geb. tussen 1348 en 1353, getocht aan huis Linschoten, overl. 7 jan. 1417, dr. van Jan II van Polanen en Oda van Horn.

Uit dit huwelijk ondermer:

VI. Jan II van Montfoort, geb. ca. 1380, domproost te Utrecht 1399, burggraaf van Montfoort door overlijden broer 23 sept. 1411, heer van Purmerend, Linschoten etc., tresorier van Holland en Zeeland 1417, raad en kamerling Philips van Bourgondië, overl. 16 jan. 1449, tr.  (huwelijks contract 29 sept. 1422) Cunegonda van Bronckhorst, dr. van Gijsbert van Bronckhorst en Hedwig van Tecklenburg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Hendrik IV van Montfoort, burggraaf van Montfoort, heer van Purmerend, Linschoten, Hekendorp etc., baljuw van Rijnland, vermeld 1446-1458, overl. 1459, tr. 1432 Margaretha van Croy, overl. ca 1500, dr. van Antonius van Croy en Maria van Roubaix.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Johanna van Montfoort, overl. na nov. 1536, tr. 2e ca. 1480 Johan van Goor, heer van Heel en de Weyer, zn. van Daniel van Goor en Maria van Witthem.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Lucia van Goor, overl. tussen 31 maart 1570 en 7 maart 1571, tr. [1515] Adriaan  van Reede, heer van Saesveld 1501-,  Brandlicht en Almelo (1512-1516), verschreven als riddermatige op de klaring en landdag van Overijssel 1497, 1511, 1513, 1518, 1520, 1527, hofmaarschalk van Hendrik van Beieren, bisschop van Utrecht 1506-, kastelein van Lage 1518-1541, drost van Diepenheim en Haaksbergen 1538 tot overlijden, rentmeester van Twente (1518, 1520), gezant van de bisschop van Utrecht te Regensburg 1521, Overijssels gedeputeerde naar Keizer Karel V 1531, maarschalk van het Sticht, overl. 8 okt. 1541, begr. Oldenzaal, zn. van Goert van Reede en Jutte van Ruytenberg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Goert van Reede,  heer van Saesveld 1545-, heer 1557- en pandhouder 1561- van Amerongen, heer van Zuilenstein 1558-, Nederhorst 1579- (door koop), geb. 8 sept. 1516, verschreven als riddermatige op de klaring en landdag van Overijssel 1537, 1542, 1543-1546, 1570, 1571, 1574-1577, 1579, 1580, drost van Haaksbergen en Diepenheim 1538-1547, kastelein van Lage 1542-1547, kapitein van huis Loevestein 1545-, schout van Utrecht 1555-1564, extra-ordinaris raad Hof van Utrecht 1564-1574, in de Ridderschap van Utrecht 1574-, overl. Brielle 19 april 1585, begr. Amerongen, tr. (huw. voorw. 25 jan.) 1544 Geertruid van Nijenrode, geb. 3 april 1525, overl. Utrecht 6 april 1605, begr. Amerongen, dr. van Ernst, heer van Zuilenstein en Leersum en Margaretha van Renesse.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Frederik van Reede, heer en pandhouder van Amerongen 1586-, heer van Batesteyn, geb [Utrecht] 14 juli 1550, kanunnik ten Dom 1584-1594, in de Ridderschap van Utrecht 1597-, overl. Utrecht (overluid 2) juli 1611, begr. Amerongen, tr. 1e (nietig verklaard 1590) [Aleida] Gijsbrechtsdr van Solmis; tr. 2e (huw. voorw. 10 sept.) 1591 Cornelia van Oostrum, overl. [1600], dr. van Johan, heer van Broeckhuysen en Wickenburg en Maria van Oostrum; tr. 3e (huw. voorw. 16 mei) 1610 Catharina van Merveldt, overl. Utrecht 23 aug. 1625, begr. [Doorn], dr. van Adolph en Johanna van Dorth en wed. van Bartholomeus van (de) Wael, heer van Cattenbroeck en Moersbergen.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

XII. Godard van Reede, heer 1612- en pandhouder 1612-1615, 1629- van Amerongen, heer van Ginkel 1619- en Zuilenstein 1619-1630, geb. [Utrecht] 23 jan. 1593, in de Ridderschap van Utrecht 1618-, raad ter admiraliteit te Amsterdam 1618- en in Zeeland 1621-(1622), heemraad van de Lekdijk Bovendams 1630-, gecommitteerde tot de schouw over de Vecht en de Kromme Rijn 1631, extra-ordinaris raad Hof van Utrecht 1631-, gecommitteerde in de Raad van State 1635-, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1639-, gedeputeerde te velde 1641, overl. Bergen op Zoom 3 okt. 1641, begr. Amerongen, tr.Vollenhove (huw. voorw. 30 aug., ondertr. Wijk bij Duurstede sept.) 1612 Anna van den Boetzelaer , geb. 1584, overl. Utrecht 12 juni 1650, begr. Amerongen, dr. van Oswald, heer van Toutenburg, Then Poll en in Wendisch Eschenbach, en Elsabé van Merveldt.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Godard Adriaan Baron 1671- van Reede, heer en pandhouder 1642-1676 en vrijheer 1676- van  Amerongen, heer van Ginkel, Elst, Woudenberg 1641- en Lievendaal 1688-, geb. k. Amerongen 6 jan. 1621, kanunnik ten Dom te Utrecht 1639-, maarschalk van Montfoort 1642, in de Ridderschap van Utrecht 1642-, hoogheemraad van de Lekdijk Bovendams 1646 tot overlijden, gedeputeerde ter Staten-Generaal 1652-, 1654-, 1659-, commissaris tot de zeezaken 1653, tot de militaire zaken 1662, extraordinaris ambassadeur in Denemarken 1655-1657, 1659, 1665, 1666-1667, 1690 tot overlijden, Zweden 1656, 1657 en Polen 1657, bij de vredesonderhandelingen in het Noorden 1659, in Spanje 1660-1661, gedeputeerde te Aken 1663-, gedeputeerde te velde 1666, 1676, 1687, extraordinaris gedeputeerde in Munster 1668, Bielefeld 1671, Keulen 1671, extraordinaris envoyé in Brunswijk 1671-1672, 1676, Brandenburg 1672, extraordinaris commissaris bij de Geallieerdendag te Bremen 1676, 1677, extraordinaris envoyé bij de hertog van Brunswijk-Lünenburg-Celle, de bisschop van Munster en de keurvorst van Brandenburg 1679-1685 en de keurvorst van Saksen 1683, gecommitteerde in de Raad van State 1686-, commissaris naar Kleve 1686, Saksen 1688, de landen van Overmaze en Maastricht 1689, commandeur J.O., overl. Kopenhagen 9 okt. 1691, begr. Amerongen, tr. Utrecht 29 aug. 1643 Margaret Turnor, geb. 1613, overl. k. Amerongen 3 jan. 1700, dr. van George en Elisabeth Salomé van Meetkercken.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Godard Baron van Reede, 1e Graaf van Athlone 1692-, Baron van Aughrim, vrijheer van Amerongen 1692-, heer van Ginkel, Lievendaal 1693- en Nienburg, geb. k. Amerongen 4 juni 1644, in de Ridderschap van Utrecht 1674-, officier cav. in Statendienst 1658-, laatst. veldmaarschalk 1702-, opperbevelhebber van de Engelse troepen in Ierland 1690 en Staatse troepen in de Zuidelijke Nederlanden 1702-, luitenant-jagermeester van Veluwe 1675-, jagermeester 1701-, dijkgraaf van de Lekdijk Bovendams 1702-1703, pair van Ierland, landcommandeur D.O. balije van Utrecht, overl. Utrecht 11 febr. 1703, begr. Amerongen, tr. Ellecom 26 aug 1666 Ursula Philippota van Raesfelt, vrouwe van Middachten, Herveld, Weerde, Santfurt en Roemburg, geb. k. Middachten 14 aug. 1643,  overl. 30 sept. 1721, begr. Ellecom, dr. van Reinier, heer van Herveld, Middachten, Weerde, Santfurt enz.,  en Margaretha van Leefdael.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XV. Godard Adriaan van Reede van Amerongen, heer van Herveld, ged. Den Haag 11 okt. 1674, lid van de Ridderschap van de Veluwe 5 febr. 1698, compareerde op de landdag van de Veluwe 1699, 1707, 1709, 1710 en 1712, ambtsjonker van Rheden 24 april 1705, commandeur van de D.O. balije van Utrecht 1 febr. 1707, luitenant-jagermeester van Gelderland 1702, richter van Arnhem en Veluwezoom 13 maart 1717, landdrost van de Veluwe 1 sept. 1728, gecommitteerde ter Generaliteits Rekenkamer 1699-1705, gecommitteerde ter Staten-Generaal 1705-1714, gedeputeerde te Velde, gecommitteerde ter Admiraliteit op de Maze 1714-1728, gedeputeerde van de Veluwe 1723-1726, overl. h. Klingelbeek te Renkum 2 mei 1730, tr. Zuijlenstein 18 aug. 1708 Maria van Nassau- Zuylensteyn, ged. Leersum 20 febr. 1687, overl. Arnhem 8 juni 1765, begr. Ellecom, dr. van Willem van Nassau-Zuylensteyn en Jane Wroth.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XVI. Godard Adriaan van Reede van Amerongen, heer van Herreveld, geb. Herreveld 1712, overl. Arnhem 27 nov. 1764, had een relatie met Mechteld Jansdr, ged. Oosterbeek 22 dec. 1715, dr. van Jan Maassen en Harmina Jansdr.

Uit deze relatie:

XVII. Hermina van Bentum alias van Herreveld, ged. Wageningen 28 aug. 1732, overl. na 1781, tr. 1e Wageningen 22 jan. 1752 Paul van Schaijck, geb. Andelst, ged. Indoornik 22 aug. 1717, overl. Wageningen voor 1762, zn. van Paul Jansz en Derksken Hendriksdr;
 tr. 2e Wageningen 13 april 1762 Thomas (Teunis) van Gelder, ged. Randwijk 28 sept 1736, begr. Wageningen 26 juli 1783, zn. van Tonis Woutersz van Gelder en Derckjen Jansdr van Gelder,

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

XVIII. Helena van Schaijck, ged. Wageningen 23 dec. 1753, overl. Barneveld 26 maart 1822, tr. Barneveld 13 jan. 1775 Hendrikus Romijn, ged. Barneveld 9 dec. 1736 schilder en glazenier, overl. Barneveld 3 dec. 1802, zn. van Lubbert Romijn en Grietje van Santen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIX. Lubbertus Romijn. geb. Barneveld 21 jan. 1776, kunstschilder, glazenier en tekenschoolhouder, overl. Nijkerk 5 mei 1816, tr. Barneveld 8 april 1796 Luberta Wilbrink, geb. Barneveld, buurschap Kallenbroek 24 maart 1771, ged. Barneveld 31 maart 1771, overl. Nijkerk 16 april 1850, dr. van Gijsbert Wilbrink en Emmetje Maassen.

Uit dit huwelijk ondermeer:
  
XX.
Hendrina Romijn, geb. Nijkerk 17 aug. 1804, overl. Utrecht 14 aug. 1838, tr. Utrecht 12 aug. 1835 Jacobus van Hasselt, ged. Utrecht 24 juli 1808, overl. ald. 3 okt. 1884, zn. van Johannes van Hasselt en Pieternella Weijnands; hij hertr. Utrecht 8 mei 1839 Willemijntje van den Heuvel, ged. Renswoude 25 dec. 1807, dr. van Hendrik van den Heuvel en Willemijntje Verschuur.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XXI. Lubertus Jacobus van Hasselt, geb. Utrecht 8 jan. 1837, leraar gymnasium, overl. Arnhem 15 febr. 1921, tr. Veenendaal 27 okt. 1864  Geertruida Erzina Hardeman, geb. Veenendaal 11 april 1841, dr. van Johannes Hardeman en Antonia Pietronella Venis.
Uit dit huwelijk ondermeer:

XXII. Hendrina Luberta Jacoba van Hasselt, geb. Dieren 20 maart1869, overl. Oosterbeek 5 febr. 1940, tr. Zutphen 3 juni 1890 Theodorus Jacobus Hallegraeff, geb. Zutphen 8 jan. 1866, majoor infanterie, overl. Bennekom 4 maart 1944, zn. van Jacob Hallegraeff en Geertruida Wilhelmina Isabella van Dijk.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XXIII. Jacob Theodoor Hallegraeff, geb. Kampen 29 maart 1891, laatst majoor artillerie KNIL, overl. Arnhem 10 juli 1941, tr. Den Haag 16 aug. 1914 Aletta van Hasselt, geb. Batavia 30 mei 1891, overl. Ede 8 maart 1956, dr. van Jakobus Antonie van Hasselt en Barbara van der Hart.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XXIV. Geertruida Erzina Hallegraeff, geb. Tjimahi 12 jan. 1922, tr. Deventer 19 febr. 1945 Gerardus Johannes van Frankenhuijzen, geb. Utrecht 9 aug. 1917, advocaat en procureur, overl. Deventer 16 dec. 1986, zn. van Jan van Frankenhuijzen en Janna Cornelia Heusinkveld.

Kinderen uit dit huwelijk zijn ondermeer:

XXV. Janna Cornelia Barbera van Frankenhuijzen,  psycho-energetisch therapeut geb. Deventer 6 mei 1947, tr. Steven Johannes Kooijman huisarts, geb. Arnhem 1 augustus 1947.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XXVI. Esther Kooijman, P&O adviseur geb. Utrecht  21 juli 1977.

 

 

 

 

 

 

Molukkers

1951 - Een eerste groep van 12.500 Molukse KNIL-militairen en hun gezinnen arriveert in Nederland.

Ondertussen in de...

Prehistorie
Prehistorie
Tot 57 v. Chr.
Met prehistorie verwijst men naar een tijdperk waarover geen geschreven bronnen bekend zijn...