Floris V

Floris V wordt geboren in het jaar 1254. Naar onze maatstaven gemeten is hij opvallend snel volwassen. Op zijn tweede wordt hij Graaf van Holland en Zeeland, op zijn twaalfde meerderjarig en op zijn veertiende trouwt hij Beatrijs van Vlaanderen.

Zijn leven lang streeft hij naar de vergroting van zijn macht. Het zet kwaad bloed bij de hoge adel, maar maakt zich populair bij het volk. Der Keerlen God luidt zijn bijnaam: god van de kerels, want hij bevordert de handel en nijverheid en stimuleert de aanleg van dijken.

Hij geeft opdracht tot de bouw van het Muiderslot en voltooit de Ridderzaal. Zoveel ambities in zo’n klein landje; dat moet wel fout gaan. Tijdens de valkenjacht wordt hij door edellieden gekidnapt. Als zijn aanhangers hem willen bevrijden, wordt hij door zijn ontvoerders in paniek vermoord, weerloos vastgebonden op zijn paard.

Floris V: befaamd van schoolplaat, jongensboek en de Nederlandse Canon. De beroemdste graaf uit de Middeleeuwen.

Leidse drapiers

Leiden telt in deze eeuw honderden drapiers: textielondernemers die lakense stoffen laten maken en ze vervolgens verhandelen.

Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...