Afstammingsreeks Arien van der Meulen - Joris Linssen

De verre verwant van Joris Linssen was beurtschipper en werd geboren in 1722.

I. Arien van der Meulen, marktschipper van Den Haag op Grave (1722), tr. [Paulina] Goyarts.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Jacob van der Meulen, ged. Grave 31 maart 1715, ontvanger van de tollen van Z.H. de Prins, schepen van Grave, overl. ald. 22 dec. 1772, tr. 1e Grave 3 febr. 1738 Christina Cramer, ged. Grave 18 nov. 1696, overl. ald. 20 sept. 1752, dr. van Antoni Cramer, schepen en schout te Grave en Theodora Baars; tr. 2e Grave 14 febr. 1754 Dina Hendrietta Charisius van Overasselt.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

III. Adrianus van der Meulen, ged. Grave 20 juni 1762, schipper, poorter te Gouda 25 maart 1786, tr. Anna Christina Stokvis, overl. Gent (België) 22 nov. 1812.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Adrianus van der Meulen, geb. Gouda 17 aug. 1791, schipper-scheepseigenaar, loods en rijksbakenmeester te Gendt, overl. ald. 22 juli 1867, tr. Nijmegen 28 juni 1816 Jacoba Theodora van Loo, geb. Nijmegen 27 april 1796, overl. Gendt 25 febr. 1875, dr. van Josephus en Margaretha van Eck.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Christina Cecilia van der Meulen, geb. Nijmegen 20 juli 1821, tr. Bemmel 27 april 1843 Franciscus Carolus van Driel, geb. Pannerden 10 nov. 1814, ‘vleeschhouwer’ (1843), zn. van Jan van Driel en Jacoba Wegh.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Frans Carel van Driel, geb. Gendt 29 sept. 1861, landbouwer, slager (1885), overl. Gendt 10 april 1943, tr. Gendt 22 jan. 1885 Elisabeth Adriana Koenders, geb. Doorneneburg 20 juni 1856, dr. van Leonardus en Maria Wilhelmina Margaretha Driessen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Franciscus Wilhelmus van Driel, geb. Gendt 29 febr. 1896, zadelmaker, stoffeerder, koopman,  overl. Gendt 31 mei 1967, tr. Millingen 30 sept. 1926 Geertruida Johanna Verhoeven, geb. Millingen 20 aug. 1898, onderwijzeres, overl. Gendt 20 mei 1991, dr. van Johannes Wilhelmus Verhoeven en Geertruda Spann.

Uit dit huwelijk ondermeer:

 VIII. Beatrix Cecilia Jozefa van Driel, geb. Gendt 28 juli 1941, tr. 8 juli 1964 Josephus Antonius Johannes Linssen, geb. Nijmegen 22 sept. 1940, zn. van Antonius Cornelus Linssen en Maria Aleida Josephine Wigman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Joris Linssen, geb. Nijmegen 28 jan. 1966.

galeistraf

1598 - De Staten van Holland brengen een galei in de vaart waarvan de bemanning uit veroordeelde misdadigers bestaat. In 1600 wordt voor hetzelfde doel een tweede schip uitgerust. In 1610 wordt de galeistraf afgeschaft.

Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...