Hollandse properheid

Nederlanders hebben het imago een proper volk te zijn.

In feite is dat echter een clichébeeld dat door buitenlanders in stand is gehouden. In reisbeschrijvingen uit de zeventiende en achttiende eeuw wordt de Hollandse properheid geroemd. Dienstboden schrobden inderdaad ongeveer vier keer per week de stoep en het voorhuis, en dat kon een bezoeker van een stad natuurlijk zien.

Dat regelmatig schoonhouden van de stoep had ook wel een reden. Men wilde niet te veel inloop van straatvuil in het huis te hebben. Maar het was ook belangrijk dat de straat er zelf netjes uit zag.

Er bestonden in verschillende steden buurtverenigingen die hier regels voor hadden en die de bewoners vroegen hun eigen stoep te vegen. Ook had dat vegen van de stoep een sociale kant. Zo kon iedereen zien dat je een goede huisvrouw was en dat je je burgerplichten vervulde.

Wat de buitenlandse reizigers echter niet zagen, was dat er in huis veel minder geboend werd. Nu was het schoonhouden van het huis ook niet zo’n zware klus in de zeventiende eeuw. Er lagen nauwelijks kleden op de stenen of houten vloeren, dus vegen ging heel makkelijk. Maar toen matten en kleden een eeuw later in de mode kwamen, kregen de dienstbodes het moeilijker. Bij de wekelijkse veegbeurt, moest het kleed uit de kamer worden gehaald.

Meer info:
De ervarene en verstandige Hollandsche huyshoudster, 1965 (facsimile-uitgave). Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij N.V.
- Stokvis, Pieter (2005), Het intieme burgerleven. Huishouden, huwelijk en gezin in de lange 19e eeuw. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker
- Wijsenbeek, Thera (1987), Achter de gevels van Delft. Bezit en bestaan van rijk en arm in een periode van achteruitgang (1700-1800). Hilversum: Uitgeverij Verloren

dagdetentie

1988 - In Rotterdam begint een experiment met dagdetentie aan het einde van de straftijd. Overdag nemen de gevangenen deel aan trainingen in sociale vaardigheden en praktische handvaardigheid; s avonds mogen ze naar huis. Het experiment slaagt. In 1995 zijn er al zes centra voor dagdetentie.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...