Voetbal

Voetbal werd in eerste instantie slechts in Engeland gespeeld.

Op veel ‘public schools’ werden al lang allerlei varianten van het spel gespeeld. Halverwege de negentiende eeuw besloten de Engelsen daarom vaste regels voor het spel 'Football' vast te leggen. Het duurde toen echter nog even voor het spel de noordzee overstak. Pas eind negentiende eeuw gingen de Nederlanders overstag.

De eerste voetbalclubs in Nederland werden opgericht in Deventer en Haarlem. Overigens was voetbal niet de enige sport die ze daar beoefenden. Je kon je ook uitleven in andere Engelse sporten, zoals cricket.

ELITESPORT
Voetbal, zoals veel andere sporten, was aan het begin van de twintigste eeuw absoluut geen volkssport. Om een sport te beoefenen had je geld en vrije tijd nodig: hierover beschikten nog maar weinigen in die tijd. Bovendien vond sport vanuit christelijk oogpunt nogal eens weerstand.

Dit veranderde in de jaren twintig. Mensen kregen meer vrije tijd en men verdiende steeds meer geld. Voetbal kreeg dan ook een enorme impuls deze jaren. De populariteit steeg flink. Wedstrijdverslagen op de radio droegen bij aan deze populariteit. Het grote publiek kon nu veel gemakkelijker wedstrijden volgen. Bovendien werden de regels van het voetbal vereenvoudigd.

Veel voetbalclubs die we nu ook nog kennen, werden destijds opgericht. Een groot deel van de welgestelde klassen keerden zich af van voetbal, nu het zo’n volksport aan het worden was. Zij bekeerden zich tot andere sporten zoals hockey, tennis en roeien.

Meer info:
http://sportgeschiedenis.web-log.nl/
http://www.knvb.nl/geschiedenis_knvb
- Matty Verkamman & Henk Mees (1996), Het Nederlands elftal : de historie van Oranje 1989-1995, Amsterdam.
- Bram Cohen (1996), De geschiedenis van het voetbal, Amsterdam.

eerste joodse gemeente

1563 - Stichting in Appingedam van de eerste gemeente van asjkenazische joden in de Nederlanden.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...