Kaat Mossel

Catharina Mulder wordt geboren in 1723. Het is een vrouw met een legendarisch bijnaam die in de loop van de geschiedenis uitgroeit tot een mythe.

Ze is de hoofdpersoon van een toneelstuk, een boek en zelfs een musical. Voor de één heldin, voor de ander helleveeg.

Haar beroep is keurvrouwe der mosselen in Rotterdam. In het conflict tussen patriotten en oranjegezinden, kiest zij de kant van het koningshuis.

Als geen ander weet ze het volk te mobiliseren. De patriotse autoriteiten slaan onverbiddelijk terug. Geseling, brandmerking en verbanning luidt de eis. Ze wordt veroordeeld tot tien jaar ondanks een vurig pleidooi van haar advocaat Bilderdijk.

Als het politieke tij keert, komt ze vervroegd vrij. In 1798 sterft ze na een roerig leven van zware arbeid, rellen, gevangenschap en Oranje Boven. Kaat Mossel: een Rotterdamse legende.

Meer info:

- http://cf.hum.uva.nl/nhl/samenvatting_vangenderen.htm

tweebaans autosnelwegen

1931 - De Utrechtse ingenieur A. Mussert, de latere leider van de NSB, baart opzien met zijn brochure 'Vrije baan voor de toekomst'. Hij bepleit de aanleg van tweebaans autosnelwegen zonder gelijkvloerse kruisingen.

Ondertussen in de...

Romeinse tijd
Romeinse tijd
57 VC - 400 NC
Julius Caesar verovert de lage landen...