Afstammingsreeks Wouter Verschuur - Birgit Schuurman

De verre verwant van Birgit Schuurman werd wijnkoper in Amsterdam.

I. Wouter Verschuur (Verschuer), van Emmerik, geb. ca. 1706, wijnkoper, wordt poorter te Amsterdam op 27 okt. 1733, begr. ald. Westerkerk 29 juli 1746 (wijnkoper in de Blomstraat op de hoek van de Tweede Dwarsstraat), zn. van Jan Verschuer (Verschuyren) en [Geertruijd van Beuningen], tr. Amsterdam, kerk otr. ald. 2 okt. 1733 Cornelia van der Does, ged. Amsterdam Westerkerk 23 aug. 1711, begr. ald. 29 nov. 1775 (huysvrouw van Lodewijk van Enschede in de Blomstraat op de hoek van de Tweede Dwarsstraat Noordzijde), dr. van Pieter van der Does, vleeshouwer en Elizabeth Walre(e); zij hertr. Amsterdam, kerk. otr. ald. 3 febr. 1747 Lodewijk van Enschede, van Emmerik.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Johannes Verschuur, ged. Amsterdam Westerkerk 17 sept. 1734, wijnkoper, begr. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 7 maart 1799, tr. Amsterdam, kerk. otr. ald. 6 april 1764 Catharina Hartgers, ged. Amsterdam Westerkerk 12 maart 1741, begr. Amsterdam Nieuwe Zijdskapel 20 juni 1772, dr. van Johannes Hartgers en Grietje van Wielinga.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Dirk Johannes Verschuur, ged. Amsterdam Westerkerk 30 mei 1766, commissionair (1813) wijnkuiper (1815) commissionair (1827), overl. Amsterdam 6 febr. 1845,  tr. 1e Amsterdam kerk otr. ald. 13 juli 1792 Maria Villeneuf(f) (Villeneuve), [geb. Amsterdam, overl. 29 dec. 1814], 46 jaar oud, dr. van Johannes Villeneuf(f) en [Johanna Ballings], wed. van Gerhardus Hendricus Colmes; tr. 2e Amsterdam 18 jan. 1815 Ant(h)oinetta Vogel, ged. Amsterdam Ev. Luth. 25 nov. 1781, overl. Amsterdam 16 dec. 1851, dr. van Johan Jurrian (Jurgen)Vogel en Maria Margaretha Catharina Schreijer (Schreijerin), gescheiden van Swerus Matthijsen.

Uit het tweede huwelijk ondermeer (voor het huwelijk geboren):

IV. Thierry Jean Verschuur, geb. Amsterdam 28 juli 1805, aandeel in plantage Elisabethshoop, overl. Suriname 7 mei 1884, tr.Suriname 24 dec. 1851, Johanna Maria Magdalena Hommes, geb. 9 mei 1815, overl. Suriname 24 febr. 1873.

Zoon van Thierry Jean Verschuur is vrijwel zeker:

V. Dirk (Theodorus) Johannes Verschuur, planter, wonende op de koffieplantage Elisabethshoop aan de Beneden-Commewijne, tr. Klara Rolina Cornelia Visser, geb. Amsterdam 22 mei 1849, overl. [Paramaribo] 22 nov. 1874, dr. van Gerrit Daniel Visser en Gepke Meeske. 

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Bernhard Johannes (Bos) Verschuur, geb. Paramaribo 25 febr. 1873, apotheker, overl. Paramaribo 20 juli 1946, tr.1e Suriname 25 jan. 1900 (echtscheiding ca. 1915) Helouise Johanna Christina Tjon Akien, geb. Coronie 4 nov. 1876, overl. Suriname 27 okt. 1976, dr. van Samuel Tjon Akien en Anna Wilhemina Hagens, daarna samenlevend met Emma Theresia Emanuels, geb. 5 okt. 1899.  

Uit het huwelijk ondermeer:

VII. Roland Cornelis Bos Verschuur, geb. Paramaribo 27 nov. 1909 overl. Mill en Sint Hubert 3 juli 2002, tr. Willemstad op Curaçao 27 mei 1931 Hermina Maria Antoinette Berchenhorst, geb. Paramaribo 30 april 1908, overl. Mill en Sint Hubert 14 juli 2000, dr. van Judith Emelina Elisabeth Berchenhorst.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Sonja Cornelia Bos Verschuur, geb. Willemstad op Curaçao 14 dec. 1948, tr. Utrecht 24 sept. 1970 Willem Hendrik Schuurman, geb. Utrecht 18 mei 1947.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Birgit Schuurman, geb. Utrecht 1 juli 1977

hoogleraar geneeskunde

1575 - Gerard de Bont, die in Leuven, Padua en Ferrara medicijnen heeft gestudeerd, wordt benoemd tot hoogleraar in de geneeskunde aan de pas geopende universiteit van Leiden.

Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...