Afstammingsreeks Teunis Gerrits - Katja Schuurman

De verre verwant van Katja Schuurman werd geboren in Zalk.

I. Teunis Gerrits [Fox, Foks], van Zalk, overl. ald. 1 juni 1747, tr. 1e Zalk 1722 Aaltje Gerrits, j.d. van Zalk; tr. 2e Zalk 1734 Geertje Reijers, j.d. van Zalk, [ dr. Van Reijer Rijks Hardemans en Gerritje Hendriks], in 1737 dienstmeid bij de scholtus [van Zalk], overl. Zalk 4 mei 1747 (landlieden).

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

II. Hendrik Teunis (Schuurman), ged. Zalk en Veecaten 4 aug. 1743, daghuurder (1814) overl. Kampen 16 aug. 1828, 82 jaar oud, tr. 1e  IJsselmuiden 31 juli 1774 Egbertien Lamberts (Egbertjen Lammerts) ged. IJsselmuiden [5 maart 1749], begr. Kampen (Bovenkerk) 25 aug. 1787, [dr. van Lambert Gerrits en Evertien Everts]; tr. 2e Kampen 27 maart 1803 Louise [Servies], j.d. van Zwolle, begr. Kampen 20 sept. 1811; tr. 3e Kampen 26 febr. 1813 Delia (Dielia) Hendriks Wind, ged. Zwolle (ger.) 22 sept. 1748, dr. van Hendrik Wind en Jannigje Jans, wed. van Teunis Wind. 

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

III. Lambert Schuurman, ged. Kampen (Bovenkerk) 9 febr. 1785  veehouder (1829), melkslijter, overl. Amsterdam 4 maart 1849, tr. 1e Sloten 13 juli 1814 Jacomina (Jacomeijntje) de Beste, ged. Sloterdijk 30 maart 1760, boerin (1814, wonende aan de Sloterweg te Sloten), overl. ald. 18 sept. 1828, dr. van Abraham de Beste en Geertje van der Woert (Verwoert), wed. van Hendrik Smit; tr. 2e Sloten 16 mei 1829 Johanna Zwart, ged. Elburg 29 mei 1796, overl. Amsterdam 4 febr. 1863, dr van Barend (Beert Petersen) Zwart en Geertje Hengeveld.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

IV. Hendrik Schuurman, geb. Amsterdam 31 okt. 1833, melkverkoper, kistenmaker, overl. Amsterdam 28 aug. 1874, tr.1e Amsterdam 11 aug. 1858 Geertje Helena Böning, geb. Amsterdam 10 febr. 1831, naaister (1858), overl. Amsterdam 17 april 1869, dr. van Johannes Diederik Böning en Helena Maria Holst; tr. 2e  Amsterdam 11 aug. 1869 Geertruida Riebel, geb. Amsterdam 18 jan. 1847, overl. ald. 24 juli 1913, dr. van Peeterus Riebel en Stijntie Poelenije, wed. van Johannes Groeneveld (tr. Amsterdam 28 aug. 1867); gesch. echtgenote van Gerrit Johannes Sligting (tr. Amsterdam 19 april 1882, wednr. van Gerarda Lieverst), zij hertr. Amsterdam 23 nov. 1899 Klaas Hoesbergen, geb. Kampen 15 dec. 1849, werkman, zn. van Klaas Hoesbergen en Hendrica Veskes, wednr. van Antonia Koopman.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

V. Hendrik Schuurman, geb. Amsterdam 25 april 1870, grondwerker (1890), machinaal houtbewerker, overl. Amsterdam 3 aug. 1948, tr. Amsterdam 17 sept. 1890 Elisabeth Rijnink, geb. Amsterdam 22 juni 1868, overl. Zuilen 24 april 1940, dr. van Gerard Rijnink en Wilhelmina Sophia de Graaff.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Willem Hendrik Schuurman, geb. Amsterdam 29 dec. 1907, overl. Utrecht 1 aug. 1995, tr. Utrecht 30 april 1930 Wilhelmina Cornelia den Hartog, geb. Everdingen 13 febr. 1908, overl. Utrecht 21 maart 2005, dr. van Jan den Hartog en Maaike Verrips.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Willem Hendrik Schuurman, geb. Utrecht 18 mei 1947, tr. Utrecht 24 sept. 1970 Sonja Cornelia Bos Verschuur, geb. Willemstad Curacao 14 dec. 1948, dr. van Roland Cornelis Bos Verschuur en Hermina Maria Antoinette Berchenhorst.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIIIa. Katja Schuurman, geb. Utrecht 19 febr. 1975.

rijkskweekscholen

1816 - In Haarlem wordt de eerste rijkskweekschool opgericht. Sommige steden hebben dan al een gemeentelijke kweekschool, onder andere Amsterdam, Groningen en Leiden. Ze zijn opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. In 1861 krijgen ook ‘s- Hertogenbosch en Groningen een rijkskweekschool, gevolgd door Middelburg en Deventer (1877), Nijmegen (1879) en Maastricht (1880). 1820 Aan de drie Nederlandse universiteiten (Leiden, Utrecht en Groningen) staan in totaal 786 studenten ingeschreven.

Ondertussen in de...

Volle middeleeuwen
Volle middeleeuwen
900-1300
Het einde van het Karolingische Rijk komt in zicht...