Suriname in de twintigste eeuw

Dè ultieme multiculturele samenleving.

Na de afschaffing van de slavernij in 1863 blijft Suriname een plantage-samenleving. Tropische exportproducten, zoals suiker, blijven in trek. Echter, nu de slaven vrij zijn, dreigen de plantages te verdwijnen. Er is een tekort aan arbeidskrachten.

Na 1873 worden uit China, India en later uit Java contractarbeiders naar Suriname gehaald om het werk van de slaven over te nemen. Nadat hun contract is afgelopen, blijven zij in Suriname.

De koloniale samenleving verandert van een Afro-Caraïbische samenleving, met een kleine Europese elite en nazaten van slaven in de ultieme multiculturele samenleving.

In dit multiculturele Suriname bepaalt je afkomst je status: in welke buurt je woont, welk beroep je hebt en met welke mensen je omgaat. Er zijn grote verschillen in inkomen en rijkdom tussen de verschillende etnische groepen. Aan het begin van de twintigste eeuw hadden Europeanen, Joden, en lichtgekleurde Creolen de economische overhand.

Tot  de jaren twintig blijft suiker belangrijkste exportproduct, daarna van de eerste plaats verstoten door bauxiet. De economie blijft kwakkelen er is weinig werkgelegenheid. Dit resulteert in de jaren dertig in een economische crisis. Door de Tweede Wereldoorlog trekt de economie weer aan. Suriname wordt de grootste bauxiet-leverancier ter wereld door de Amerikaanse vraag naar aluminium: dit gebruiken ze voor de bouw van vliegtuigen.

Meer info:
- Bakker, Eveline (1993), Geschiedenis van Suriname: van stam tot staat, Zutphen: Walburg Pers

eerste prot.-christelijke HBS

1901 - De Vereeniging voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Gereformeerde Grondslag sticht in Rotterdam de eerste protestants-christelijke HBS. Een jaar eerder hebben de katholieken hun eerste HBS gekregen.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...