Afstammingsreeks Jan Hendricksz. Tomput - Lucille Werner

De verste verwant van Lucille Werner werd geboren in Münster.

I. Jan Hendricksz. Tomput(t), geb. in het Sticht van Münster, lakenbereider te Rotterdam, tr. 1e (otr. Rotterdam 19 mei) 1613 Teuntge Jacobsdr., van Rotterdam, [overl. ald. 5 febr. 1633], wed. van Hans Ruttens; tr. 2e Rotterdam 21 aug. 1633 Grietje Hendricksdr, overl. Rotterdam 7 febr. 1636, wed. van N.N.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

II. Hendrick Jansz van Tomputten, geb. Rotterdam 21 sept. 1620, moutmaker in “de Drie Hammen” in de Hoogstraat te Rotterdam, begr. ald. 10 okt. 1680, tr. 1e Rotterdam 7 mei 1645 Maertge den Hengst, van Rotterdam, dr. van Cornelis den Hengst en Maertge Pietersdr. Starreman; tr. 2e Rotterdam 28 okt. 1653 Cornelia van der Schuijt, van Schipluiden, overl. na 6 jan. 1684, dr. van Adriaen van der Schuijt en N.N.

Uit het tweede huwelijk ondermeer:

III. Adriaen van Tomputten, geb. Rotterdam ca. 1660, kruidenier te Rotterdam, begr. Cool 8 sept. 1707, tr. Rotterdam 17 febr. 1692 Anna Maria Goghmans, van Dorsten (Westfalen), begr. Cool 21 jan. 1711.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Hendricus van Tomputte(n), ged. Rotterdam 11 dec. 1692, vetkoper te Rotterdam, begr. ald. 1 dec. 1774, tr. Rotterdam 8 mei 1718 Catharina van den Bogaert, ged. Heukelom 25 dec. 1694, begr. Rotterdam 3 mei 1781.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Jan Hendrick (Joannis) van Tomputte(n), ged. Rotterdam 26 nov. 1724, oprichter en lid fa. Johannes van Tomputte & Zoonen, houtkopers te Cool, begr. Cool 21 april 1808, otr. Rotterdam 12 dec. 1745 Agatha van Leeuwen, ged. Rotterdam 17 jan. 1725, begr. Hillegersberg 2 maart 1796, dr. van IJsbrant van Leeuwen en Geertruij van Graeven.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Adrianus Mathias (Mattheus) van Tomputte(n), ged. Rotterdam 28 febr. 1757, lid fa. Johannes van Tomputte & Zoonen, houtkopers te Rotterdam, overl. ald. 3 dec. 1829, tr. Rotterdam 21 sept. 1788 Lucia Coppelaars, ged. Rotterdam 2 maart 1768, overl. ald. 19 jan. 1851, dr. van Stephanus Coppelaars en Jo(h)anna (Elisabeth) la Garde.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Jo(h)anna Catharina van Tomputte, ged. Rotterdam 3 nov. 1799, overl. ald. 27 aug. 1832, tr. Rotterdam 6 nov. 1822 Jo(h)annes Franciscus Grewen, ged. Rotterdam 14 maart 1797, koopman in manufacturen te Rotterdam, overl. ald. 25 febr. 1855, zn. van Joannes Anthonius Grewen en Joanna Agneta Mensing; hij hertr 1e Rotterdam 28 mei 1834 Constantia Maria Anthonia de Kuijper, ged. Rotterdam 21 sept. 1802, overl. ald. 7 nov. 1834, dr. van Joannes de Kuijper en Isabella Maria Anna Jacoba Aerts; hij hertr. 2e Rotterdam 29 juli 1835 Sophia Johanna van de Laar, ged. Rotterdam 12 aug. 1810, overl. ald. 22 febr. 1855, dr. van Leonardus van de Laar en Jo(h)anna Bronsgeest.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Adriana Johanna Grewen, geb. Rotterdam 25 okt. 1826, overl. ald. 5 jan. 1914, tr. Rotterdam 29 juni 1853 Josephus Wijnandus Laurentius Minderop, geb. Rotterdam 6 juni 1820, lid fa. Minderop & Zonen te Rotterdam, overl. ald. 18 mei 1886, zn. van Johannes Hendrikus Minderop en Agatha Sophia van Tomputte.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Agatha Sophia Johanna Minderop, geb. Rotterdam 4 dec. 1854, overl. ald. 28 febr. 1881, tr. Rotterdam 3 aug. 1876 Dominicus Jo(h)annes Constantinus Mari Strijbos, geb. Rotterdam 3 mei 1850, makelaar in tabak, overl. Rotterdam 8 febr. 1887, zn. van Joannes Strijbos en Maria Catharina Raken.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Josephus Johannes Mari Strijbos, geb. Rotterdam 11 juni 1877, wijnhandelaar, overl. Rotterdam 29 juli 1932, tr. Nijmegen 14 juli 1903 Anna Francisca Alphonsa Maria Daniels, geb. Nijmegen 4 aug. 1882, overl. Rotterdam 28 mei 1944, zn. van Petrus Jacobus Franciscus Daniels en Joanna Maria Sengers.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Lucia Johanna Maria Strijbos, geb. Rotterdam 30 dec. 1905, overl. Nijmegen 22 maart 1987, tr. Rotterdam 16 sept. 1929 Franz Joseph Marie Werner, geb. Nijmegen 18 juni 1903, tandarts, overl. Nijmegen 5 jan. 1984, zn. van Josephus Bernardus Werner en Henriette Mathea Alouisia Broekman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Petrus Josephus Maria Werner, geb. Nijmegen 31 mei 1936, overl. Eindhoven 21 mei 1989, tr. Nijmegen 14 sept. 1965 Paula Maria Ramselaar, geb. Hulst 8 juni 1942, dr. van Cornelis Gerardus Ramselaar, chirurg en Maria Elisabeth Schliss (Schless)

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Lucille Martine Werner, geb. Eindhoven 12 okt. 1967.

inenten

1940 - De Inentingswet wordt van kracht. Voortaan moeten kinderen in hun eerste levensjaar worden ingeŽnt. In 1975 zal deze wet worden ingetrokken.

Ondertussen in de...

Gouden eeuw
Gouden eeuw
1555-1648
De Gouden (17e) Eeuw was de eeuw van welvaart en ongekende culturele activiteit...