Afstammingsreeks Elisabeth Bas - Erland Tegelberg

De verste verwant van Erland Tegelberg werd geboren omstreeks 1571 en is niemand minder dan Elisabeth Bas.

I. Elisabeth Bas, geb. Kampen ca. 1571, begr. Amsterdam 2 aug. 1649, herbergierster, beroemd vanwege het naar haar genoemde sigarenmerk, dr. van Jacob Jansz en Engeltje Lubberts, kerk. otr. Amsterdam 15 juni 1596 Jochem Heindricksz Swartenhondt, geb. ca. 1566, zeeman, opgeklommen tot luitenant-generaal, begr. Amsterdam 7 juni 1627.

Uit dit huwelijk ondermeer:

II. Maria Jochems Swartenhondt, geb. Amsterdam ca. 1599, kerk. otr. Amsterdam 18 aug. 1617 Marten Reynertszn Raij (Rey), geb Amsterdam ca. 1595, waard in de Voetboogdoelen, overl. [febr. 1632], zn. van Reyndert Rey, wijnkoper op het Rokin en Marie Jansd. Marten hertr. Amsterdam (kerk. otr. ald. 30 okt.) 1631 Orseltje Jaspers, van Amsterdam.

Uit dit huwelijk ondermeer:

III. Maria Raij (Rey), de jongere, ged. Amsterdam 20 febr. 1631, begr. ald. 15 okt. 1703, kerk otr. Amsterdam 9 april 1649 Rudolphus Meulenaer (Roelof Molenaar), van Amsterdam, geb. ca. 1619, postmeester tot Antwerpen, begr. Amsterdam 29 okt. 1691.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IV. Hendrik Meulenaer, geb. Amsterdam 5 april 1650, kruidenier (1672), later koopman en tenslotte Directeur van de Levantsche Handel, begr. Amsterdam 12 jan. 1704, kerk. otr. Amsterdam. 13 febr. 1676 Alida Wijnants (Wijnands), ged. Amsterdam 12 febr. 1655, begr. ald. 10 mei 1724, dr. van Denijs (Dionijs) en Anna Groesens.

Uit dit huwelijk ondermeer:

V. Maria Meulenaer, ged. Amsterdam 6 febr. 1678, begr. ald. 1 nov. 1743, kerk. otr. Amsterdam 29 juni 1695 Pieter Schout Muilman, ged. Amsterdam 21 nov. 1672, koopman, begr. Amsterdam 18 jan. 1757, zn. van Hendrik en Regista Lakeman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Nicolaas Muilman, ged. Amsterdam 7 juni 1709, koopman en schepen ald. begr. Amsterdam 23 juli 1790, kerk. otr. Amsterdam 7 april 1740 Maria Henriette van Couwenhoven, geb. Koningsbergen 1712, begr. Amsterdam 14 sept. 1772, dr. van Gerard en Dorothea Strodt.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Mr. Hendrik Muilman, ged. Amsterdam 3 april 1743, koopman, schepen (1775) en raad (1776) van Amsterdam, overl. ald. 21 april 1812, tr. 1e Amsterdam (kerk. otr. 23 nov.) 1770 Susanna Cornelia Hartsinck, ged. Amsterdam 16 april 1749, begr. Amsterdam 26 okt. 1771, dr. van Pieter en Johanna Margaretha Hasselaer; tr. 2e Amsterdam (kerk. otr. 4 juli) 1776 Susanna Cornelia Mogge van Haamstede, ged. Amsterdam 25 april 1753, overl. ald.22 juni 1806, dr. van Mr. Willem Ferdinand en Johanna Eva Hartsinck en wed. van Ferdinand van Collen.

Uit het eerste huwelijk ondermeer:

VIII. Susanna Cornelia Muilman, ged. Amsterdam 27 okt. 1771, overl. Nigtevecht 18 juni 1846, tr. Amsterdam 14 okt. 1792 Mr. Gerrit Hooft, geb. Amsterdam 11 april 1772, j.u.d. Leiden 1792, commissaris ontvangst honderdste en andere penningen 1792, commissaris kleine zaken 1793-1795, overl. Amsterdam 30 sept. 1801, zn. van Mr. Jacob en Margaretha Jacoba Warin.

Uit dit huwelijk ondermeer:

IX. Jhr. Hendrik Daniël Hooft, heer van Woudenberg, Geerestein en Groenewoude, geb. Amsterdam 25 okt. 1798, student te Utrecht 1816-, bierbrouwer, fabrikant, officier 1818-, laatst 1e luitenant 1822-1825 schutterij van Amsterdam, lid Ridderschap 1843- en Prov. Staten 1848-1850 van Noord-Holland, overl. Woudenberg 10 sept. 1879, tr. Amsterdam 31 maart 1824 Wijnanda Cornelia Kluppel, geb. Amsterdam 23 okt. 1796, overl. h. Geerestein, Woudenberg 28 febr. 1875, dr. van Johannes en Susanna Jacoba Titsingh.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Jhr. Hendrik Wijnand Cornelis Hooft, geb. Amsterdam 26 juli 1835, overl. Hilversum 12 okt. 1912, tr. Amersfoort 5 juni 1862 Roline Amelia Raedt van Oldenbarnevelt, geb. h. Morren, Doornspijk 2 juli 1841, overl. Haarlem 6 sept. 1913, dr. van Antonius en Henriette Christine Engelenberg.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Jhr. Hendrik Daniël Wijnand Hooft, geb. Woudenberg 8 maart 1865, hoofd firma Rutgers en De Beaufort, commissionairs in effecten te Amsterdam, overl. Rotterdam 12 febr. 1917, tr. Doorn 3 okt. 1889 (echtsch. ingeschr. ald. 22 jan. 1909) Henriëtte Labouchere, geb. Amsterdam 13 jan. 1866, overl. Territet (Vaud) 7 sept. 1922, dr. van Henri Mathieu en Cornelia Henriëtta van Lennep.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Jkvr. Wijnanda Hooft, geb. Amsterdam 27 dec. 1891, overl. Baarn 26 jan. 1989, tr. Zeist 12 juli 1921 Petrus Emelius Tegelberg (R.N.L., C.O.N.), geb. Den Helder 16 sept. 1874, officier inf. 1894-, laatst. 1e luitenant inf. 1898-1901, directeur 1916-1933 en president-commissaris 1934-1954 N.V. Stoomvaart Mij. Nederland, overl. Baarn 24 nov. 1954, zn. van Petrus Emelius en Nicoline Cornelie d’Abo.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Gijsbert Karel Tegelberg, geb. h. Rozenhage, Baarn 12 dec. 1927, oud-directeur zeevaart divisie Phs. van Ommeren N.V., oud-alg. directeur Kon. Ned. Redersvereniging, oud-res.-1e luitenant art., tr. Baarn 20 april 1954 Marie-Thérèse Schölvinck, geb. Amsterdam 23 febr. 1928, overl. Oosterhout 1 mei 2004, dr. van Johan Godfried en Louise Henriëtte van Royen.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Ir. Erland Robert Tegelberg, geb. Londen 24 jan. 1955, weg- en waterbouwk. ing., project ingenieur Ballast Nedam te Amstelveen, res.-1e luitenant techn. dienst, tr. Breda 25 juni 1983 Margaretha Judith Anne Mathilde Stassen, geb. Breda 26 dec. 1958, arts, dermatoloog Zeister Alg. Ziekenhuis, dr. van Hendrik en Gerarda van den Bosch.

Grote Raad

1504 - Hertog Filips de Schone van BourgondiŽ vormt in Mechelen de Grote Raad. Het rechtscollege fungeert als hoogste beroepsinstantie voor de hoven van justitie in de Bourgondische gewesten. Bovendien krijgen de 14 rechters van de Grote Raad de bevoegdheid belangrijke zaken in eerste aanleg te behandelen. Op het schilderij van Jan Brussel de berechting van een gevangene.

Ondertussen in de...

Koninkrijk
Koninkrijk
1814-1914
Na de val van Napoleon wil het Congres van Wenen de oude orde in Europa herstellen...