Hendrick Jansz. van Tomputten

De voorouder van Lucille Werner was moutmaker in Rotterdam in de zeventiende eeuw. Hij hield zich bezig met het brouwen van bier in een periode dat er nog anders tegen bierconsumptie werd aangekeken dan nu. Vanwege de slechte kwaliteit van het drinkwater, stond bier op het dagelijkse menu. Iets wat we ons tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen. En zo zijn er wel meer genotsmiddelen waarover de opvattingen in de loop van de tijd zijn veranderd.

    In de negentiende eeuw werden drugs als coca´ne en hero´ne als veel normaler beschouwd dan tegenwoordig.  | Meer


RenÚ Descartes

1629 - De Franse filosoof RenÚ Descartes kwam in 1629, na een opleiding bij de jezu´eten, en een zwervend bestaan als huurling, naar de Nederlanden. Hij werkte er twintig jaar lang in Amsterdam, Leiden, Endegeest en Egmond. Descartes vond in de Republiek een klimaat van geestelijke vrijheid dat hij in zijn vaderland had gemist. Als filosoof was hij de wegbereider van het rationalisme, dat in de 18de eeuw tot de Verlichting zou leiden en het zuivere denken zag als bron van alle kennis. Befaamd is zijn uitspraak 'Cogito ergo sum' (ĹIk denk, dus ik bestaĺ). Op deze gravure zet Descartes zijn voet op de werken van Aristoteles, ten teken dat het met de klassieke filosofie was gedaan.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...