Postmeester

Als postmeester behoorde Roelof Meulenaer tot de upper class van Amsterdam.

Roelof Meulenaer begon zijn carrière als lopende koopmansbode. Vanaf 1638 liep hij op de route tussen Amsterdam en Antwerpen en vervoerde hij voornamelijk handelspost. Het beroep van bodeloper was zwaar. Vooral in de winter was het heen en weer trekken langs slecht begaanbare wegen geen gemakkelijke opgave. Daarnaast liep de bode de kans overvallen te worden door roversbendes. 

Na het einde van de tachtigjarige oorlog bloeiden handel en nijverheid op. Het briefverkeer nam toe en de bodediensten veranderden van karakter: de bodelopen werden omgezet in 'rijdende posten'. Veelal werden werkloze soldaten ingezet. Aan het einde van de zeventiende eeuw had de postiljon te paard op de belangrijkste routes het werk van de lopende bode overgenomen. 

Ook Roelof Meulenaer, de vorouder van Erland Tegelberg, heeft te paard de post bezorgd. Maar al spoedig maakte hij promotie: hij werd postmeester. Hij stopte met reizen en hij zat voortaan op kantoor. Hij stuurde de bodes aan en verdeelde de binnengekomen post. Het ging hem voor de wind en als postmeester behoorde hij nu tot de upper class van Amsterdam. Een jaar na zijn huwelijk, in 1650,  liet hij zijn vrouw en zichzelf door Ferdinand Bol portretteren als een vorstenpaar; de rijkdom straalt er van af. En dan te bedenken dat hij als postloper begon.

Roelof Meulenaer was een man die zijn kansen wist te benutten. Door zijn werk droeg hij zijn steentje bij aan de bloei van de handel in de Gouden Eeuw. Hij was zelf trots op zijn werk, zo blijkt uit de herdenkingspenning die hij ter ere van zijn vijftigjarig jubileum voor zijn kinderen en naaste familieleden liet slaan. Aan de ene kant van de penning is een afbeelding van een postijon te paard, aan de andere kant de volgende tekst: 'Die vijgthg jaren langh postmeester is geweest, heeft ’t bitter wel gesmaekt, docht ’t soetste aldermeest.'

Een exemplaar van deze munt is in het bezit van het museum voor communicatie in Den Haag. 
 
Meer info:

- Roelof Meulenaer, Postmeester tot Antwerpen. Ons Amsterdam (1971).
- http://www.muscom.nl/collecties/inhoud/artikel/142.htm

 

Rogge

325 - Uit archeologische gegevens blijkt dat rogge in opkomst is.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Tweede Wereldoorlog
Tweede Wereldoorlog
1940-1945
Het kleine en slecht bewapende Nederlandse leger staat machteloos...