Afstammingsreeks Lucas van Leyden - José den Braber

De verre verwant van José den Braber is eveneens Lucas van Leyden!

I. Lucas Hugensz (Lucas van Leyden), geb. Leiden 1494, bekend en vermaard schilder en plaatsnijder, overl. Leiden tussen eind mei en begin augustus 1533, zn. van Hugo Jacobsz, kunstschilder, leefde in concubinaat met N.N. en tr. vervolgens Elisabeth van Boschhuysen, dr. van Jacob van Boschhuysen en Alyt Heermans.

Uit de onwettige samenleving:

II. Marytgen Lucasdr, geb. Leiden ca. 1514, tr. Dammas Claesz (de Hoy), geb. ca 1510, kunstschilder. 

Uit dit huwelijk nageslacht, waaruit ondermeer:

V. Jan Lucasz de Hoy, geb. Utrecht ca. 1590, meester kleermaker (1635), begr. Schiedam 17 mei 1646, tr. Schiedam 11 jan. 1614 Lysbet Jansdr, jonge dochter van Schiedam, geb. ca. 1590, stadsvroedvrouw, begr. Schiedam 13 aug. 1657, dr. van Jan Cornelisz en Persintje Pieters.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VI. Jan Jansz de Hoy, geb. Schiedam ca. 1618, ged. ald. 2 mei 1631, brandewijnstoker, begr. Schiedam 5 jan. 1668, otr. Schiedam 26 april 1647 Catharina Gillisd  Boy, geb. Delfshaven ca. 1625, dr. van Gillis Pietersz Boy (Bij) en Machtelt Jansdr.

Uit dit huwelijk ondermeer:

VII. Cornelis Jansz de Hoy, geb. Schiedam ca. 1648, [ged. ald. 19 jan. 1648, als zn. van Jan Janssen] korenbrandewijnbrander, ondermeer raad in de vroedschap, kapitein van de burgerij en deken van het korenbrandewijnsgilde te Schiedam, begr. ald.7 juni 1720, tr. Schiedam 27 juni 1674 Sophia van der Gaegh, ged. Woerden 25 nov. 1650, overl. Schiedam, dr. van Cornelis Dirckx backer en Geertgen Gerrits. 

Uit dit huwelijk ondermeer:

VIII. Catharina Cornelisdr de Hoy, ged. Schiedam 19 aug. 1691, regentes van het weeshuis in 1719, 20, 23-41, 46-50, overl.[1769], tr. Schiedam  6 jan. 1711 Pieter van den Heuvel, ged. Rotterdam 5 juni 1674, raad in de vroedschap te Schiedam van 1707-1739, baljuw 1712-1714 en 1732-1735, burgemeester 1715, 16, 21, 22, 28, 29, 32, 37, schepen 1709-1710, kerkmeester 1725-1739, armbezorger 1711,12,33 en 34, fabriekmeester in 1710, begr. Schiedam 14 april 1739, zn. van Jan van den Heuvel en Maria Weymans.

Uit dit huwelijk ondermeer:


IX.
Hillegonda van den Heuvel, ged. Schiedam 7 aug. 1715, tr. (otr. Den Haag 14 okt. 1753) Hendrik van Lis, woont in 1753 in Amsterdam, [geb. 18 nov. 1704], overl. aan een borstkwaal, „W30 impost betaald voor het begraven Den Haag 30 april 1773, kocht 15 sept. 1757 te Den Haag een huis, erf en tuin aan de Laanstraat, welk pand zijn weduwe op 30 april 1773 verkocht.

Uit dit huwelijk ondermeer:

X. Ds. Pieter Hendrik van Lis, ged. Leiden 3 febr. 1757, predikant, achtereenvolgens te Burgh, (11 aug. 1782), Wolphaartsdijk (3 juni 1787), Tholen (15 febr. 1789) en tenslotte te Middelburg vanaf  29 mei 1803, overl. ald. 18 sept. 1809, tr. Vlaardingen 19 sept. 1780 Luidwina van den Heuvell (Ludwina van Linden van den Heuvel), geb. Vlaardingen 28 nov. 1757, overl. Wolphaartsdijk 16 okt. 1788, dr. van Hendrik van den Heuvell en Alida van Linden.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XI. Hendrik van Lis, ged. Burgh 20 aug 1786, griffier vredegerecht kanton Kortgene (1812), rijksontvanger (1843), overl. Goes 2 sept. 1868 tr. Colijnsplaat 19 aug. 1812 Maria van der Meule(n), geb. Colijnsplaat 30 nov.1787, dr. van Johannes van der Meule(n), wagenmaker en Maria Heyman.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XII. Pieternella Cornelia van Lis, geb. Colijnsplaat 25 juni 1815, overl. ald. 6 juni 1850, tr. Colijnsplaat 2 dec. 1843 Andries van Schaik, geb. Colijnsplaat 7 maart 1812, timmermansknecht (1843), zn. van Jacob van Schaik, timmerman en Dina Vendeville; hij hertr. Colijnsplaat 31 okt. 1850 Leuntje Molhoek.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIII. Dina van Schaik, geb. Colijnsplaat 25 april 1844, overl. Zierikzee 1 febr. 1909,  tr. Zierikzee 1 nov. 1876 Joost Candel, geb. Dordrecht 28 jan. 1852, schipper, overl. Bruinisse 8 jan. 1881, zn. van Joseph Candel, houtzaagmolenaar en Cornelia Willemina van Lelieveld

Uit dit huwelijk ondermeer:

XIV. Cornelis Pieter Hendrik Candel, geb. Zierikzee 6 jan. 1881, onderhouder stadsklokken, overl. Zierikzee 28 maart 1963, tr. Zierikzee 2 nov. 1904 (akte 42) Wilhelmina van den Boom, geb. Zierikzee 11 jan. 1879, overl. ald. 7 juni 1950, dr. van Pieter Cornelis van den Boom en Neeltje Dijkgraaf.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XV. Joost Cornelis Candel, geb. Zierikzee 11 mei 1905, kapper, overl. Oud-Beijerland 14 jan. 1948, tr. Oud-Beijerland 6 sept. 1934 Aria in ’t Veld, geb. Oud-Beijerland 13 jan. 1908, overl. Rotterdam 18 april 1998, dr. van Anthonij in ’t Veld en Cornelia Vermeulen; zij hertr. Oud-Beijerland 25 okt. 1951 Dirk Bijl, geb. Heinenoord 11 febr. 1901, overl. Den Haag 16 april 1979.

Uit dit huwelijk ondermeer:

XVI. Wilhelmina Cornelia Candel, geb. Oud-Beijerland 26 nov. 1941, strijkster, overl. Dordrecht 28 juli 1993, tr. Oud-Beijerland 26 maart 1964 Arie Jacob van der Hoek, geb. Westmaas 8 jan. 1937, zn. van Aart van der Hoek en Klara Catharina Stolk.

Uit dit huwelijk, voor zover bekend:

XVII. José Corline van der Hoek, geb. Rotterdam 3 okt. 1964.

telefoonnet

1881 - In Amsterdam wordt het eerste, vooralsnog lokale telefoonnet in gebruik genomen. Er zijn 49 abonnees. Zeven jaar later brengt de Nederlandsche Bell Telephoon Maatschappij tussen Amsterdam en Haarlem de eerste interlokale telefoonverbinding tot stand.

Ondertussen in de...

Prehistorie
Prehistorie
Tot 57 v. Chr.
Met prehistorie verwijst men naar een tijdperk waarover geen geschreven bronnen bekend zijn...