Verre Verwanten van Marnix Kappers en José den Braber

Uitzending: zaterdag 29 december 20.15 uur, Nederland 2

In de zesde aflevering van de tweede reeks Verre Verwanten zijn presentator Marnix Kappers en José den Braber te gast. Hun afstamming is uitgezocht door het Centraal Bureau voor Genealogie en staat centraal in dit programma.

De eerste vraag in deze aflevering van Verre Verwanten gaat over het voorgeslacht van Marnix Kappers. Zijn moeder Jacoba Elzine Goudappel trouwt in Duitsland met Gerrit Hendrik Kappers. De vraag gaat dan ook over de Duits-Nederlandse betrekkingen van vóór de Tweede Wereldoorlog.

De tweede vraag gaat over een voorouder van José den Braber. We gaan terug naar het einde van de negentiende eeuw en komen uit bij Cornelis Pieter Hendrik Candel. Hij wordt onderhouder van stadsklokken. De vraag gaat over verschillende regionale spellen. Historicus Nico van Horn geeft uitleg.

Terug in de lijn van Marnix Kappers komen we uit bij Jacobus Goudappel. Hij wordt plateelschilder. Verslaggeefster Margreet Beetsma zocht uit wat dat beroep in de tijd van de voorouder van Marnix inhield.

We gaan verder in de stamboom van José den Braber en komen uit bij de korenbrander Cornelis Jansz de Hoy uit Schiedam. Brandewijn werd gemaakt van graan en de zakken graan moesten van het schip naar de molen gedragen worden. De vierde vraag gaat over dit ritueel van de zakkendragers uit Schiedam. Cees van Giezen van het Anthonisgilde geeft uitleg. 

Weer in de lijn van Marnix Kappers en we blijven in Schiedam waar we de stadsvroedvrouw Ida de Hoy tegenkomen. Wat was er eerder: de veiligheidsspeld of de verlostang? Daarover en over andere kraamgebruiken gaat de vraag. Mieke Damen geeft uitleg.

Tenslotte gaan we naar een verre voorouder van José den Braber én Marnix Kappers! Zij zijn verre verwanten. Lucas de Hoy is de gemeenschappelijke voorouder van Marnix en José en hij was meester kleermaker in het begin van de 17e eeuw. Margreet Beetsma ging op zoek naar de geheimen van het kleermakersvak.

Aan het einde van Verre Verwanten krijgen Marnix Kappers en José den Braber clous over wie hun gezamenlijke wereldberoemde voorouder is. Dat is iemand die we allemaal kennen, een Grote Bekende uit de Nederlandse geschiedenis! Hun afstammingsreeksen staan hieronder.

Bekijk de apotheose van de afstamming van Marnix Kappers en José den Braber.

Bekijk de hele aflevering van Verre Verwanten met Marnix Kappers en José den Braber.

www.cbg.nl
www.rijksmuseum.nl
www.anwb.nl


zedelijkheid

1823 - Oprichting van het Genootschap tot Zedelijke Verbetering der Gevangenen. Doel van het genootschap was de gevangenen in hun cel te bezoeken, onder hen geschikte lectuur uit te delen en in de gevangenis godsdienstige bijeenkomsten te organiseren. Met de zedelijke toestand van de gevangenen was het immers treurig gesteld, vond het Genootschap, zodat ‘in stede van derzelver loslating beter te zijn en het kwade te hebben afgeleerd, zij niet zelden het gevangenhuis slecher verlaten dan zij hetzelve betreden’.

Ondertussen in de...

Prehistorie
Prehistorie
Tot 57 v. Chr.
Met prehistorie verwijst men naar een tijdperk waarover geen geschreven bronnen bekend zijn...