Jacobus Goudappel

De voorouder van Marnix Kappers was plateelschilder in Delft. Niet verwonderlijk: plateel staat voor een soort aardewerk dat lijkt op beschilderd porselein. En dat is iets wat we in Delft veel tegenkomen: het Delfts Blauw. 

Bekijk het filmpje over plateelschilderen.

    Een plateelbakkerij was een behoorlijk goed en hiërarchisch georganiseerd bedrijf. | Meer


parlementaire enquête

1994 - Een parlementaire enquêtecommissie onder voorzitterschap van Maarten van Traa begint een onderzoek naar wat wel en niet mag bij de opsporing en bestrijding van de georganiseerde misdaad.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Late middeleeuwen
Late middeleeuwen
1300-1555
De macht van de graafschappen en hertogdommen blijft toenemen, evenals de macht van het volk...