Lucas de Hoy

De gezamenlijke voorouder van Marnix Kappers en José den Braber was de meester-kleermaker Jan Lucasz de Hoy. Hij werkte in een tijd dat maatkleding heel gewoon was en je aan de kleding het vakmanschap van de meester af kon lezen.

Bekijk het filmpje over het kleermakersvak.

    In de zeventiende eeuw bestond er nog niet zoiets als confectiekleding.  | Meer


kindersterfte

1908 - Oprichting van de Nederlandsche Bond tot Bescherming van Zuigelingen. Doel van de Bond is het scheppen van enige orde in de talrijke bureaus en verenigingen die de kindersterfte willen bestrijden.

Gerelateerde artikelen


Ondertussen in de...

Vroege middeleeuwen
Vroege middeleeuwen
406-925
De Germaanse stammen maken een einde aan de Romeinse tijd...